prometalli 5/2015 - Page 57

EDELLÄKÄVIJÄN RATKAISUT – ISCARIN PISTOSORVAUS- JA KATKAISUJÄRJESTELMÄT ISCAR haluaa olla edelläkävijä lastuavissa työkaluissa ja tukevuuden ansiosta pinnanlaatu ja piston suoruus ovat erin- panostaa vahvasti tuotekehitykseen tuodakseen asiakkaille omaiset. PENTA IQ-GRIP katkaisuteriä on saatavana kolmessa mahdollisimman korkealuokkaisia ja innovatiivisia tuotteita, eri koossa: D22 (kappaleen halkaisija maks. 22 mm), D32 ja joiden avulla tuottavuus ja käytettävyys saadaan uudelle D40. tasolle. Pistosorvauksessa ja katkaisussa ISCARin valikoima on markkinoiden laajin ja sisältää mm. seuraavat ainutlaatui- – DO-GRIP – Alkuperäinen pituussuunnassaan kierretty set ratkaisut: pistopala ilman syvyysrajoitteita. Tehokkaiden yksi- ja kaksipäisten pistopalojen lisäksi, ISCARin – TANG-GRIP – Tangentiaalinen yksipäinen katkaisupala, valikoimaan kuuluu kierretty pistopala ilman syvyysrajoitteita. jossa vallankumouksellinen kiinnitys. DO-GRIP pistoterissä on markkinoiden laajin leveysvalikoima ISCARin TANG-GRIP teräpalat ovat tehokas ratkaisu katkai- kaikille piston osa-alueille. Valittavissa on edistykselliset terä- suun. Terän tangentiaalinen kiinnitys johtaa leikkuuvoimat niin, laadut ja geometriat koko materiaalikirjolle. että palapesän kesto on kolminkertainen perinteisiin pitimiin verrattuna. Palan tukeva kiinnitys takaa erinomaisen suoruu- – JET-CUT – Kaksipäinen pistopala, jossa jäähdytys tapahtuu den ja pinnanlaadun suurillakin leikkuuarvoilla. Katkaisupa- palan läpi. loja on saatavissa halkaisijavälillä 1,4–12,7 mm ja useilla eri Koneistettaessa ruostumattomia teräksiä ja kuumalujia mate- geometrioilla. riaaleja nousee leikkuusärmän alueen lämpötila korkeaksi ja ISCARin uusimmissa TANG-GRIP pistolehdissä on neljä näissä materi