prometalli 5/2015 - Page 56

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HANDYSCAN 700 – UUDEN SUKUPOLVEN, DYNAAMINEN KÄSISKANNERI HandyScan 700 on uuden sukupolven laseriin perustuva käsiskanneri, jolla voit skannata suuretkin kappaleet nopeasti ja tarkasti. Skannaus voidaan suorittaa verstas-, tehdastai muissa vaativissa olosuhteissa. Tämän mahdollistavat kappaleeseen kiinnitettävät tähykset, joiden ansiosta skannaus on dynaaminen. Skanneri on helppokäyttöinen ja painaa alle kilon. Skannaus on nopeaa ja saavutettava mittaustarkkuus on jopa 0,03 mm.  HandyScanin monipuolisuuden takia sovellutusvaihtoehdot ovat lukuisat. Käänteinen suunnittelu eli vanhan osan digitionti ja CAD-kuvan luominen on nyt todella tehokasta. Näin voidaan mallintaa monimutkaisiakin kappaleita, joista ei ole olemassa kunnollista dokumentointia. Myös laadun varmistaminen eli skannatun kappaleen mittausdatan vertaaminen CAD-kuvaan on selkeä tapa havaita laatupoikkeamat ja erovaisuudet. n Lisätietoja: www.mltfinland.fi SECON 335.25-KIEKKOJYRSIMIIN KAKSI UUTTA KÄÄNTÖTERÄKOKOA Seco on lisännyt kaksi uutta kääntöteräkokoa menestyksekkääseen 335.25-kiekkojyrsinmallistoon. Tämä jyrsinuudistus lisää joustavuutta ja antavat potkua tuotantoon. Jyrsinmallisto kattaa nyt leveydet 13,5 mm:stä 32 mm:iin, joten käyttösovellusten kirjo on entistä laajempi. Monikäyttöinen 335.25-jyrsin suoriutuu niin uranpistosta, takatasauksesta, kierukkainterpoloinnista kuin pistojyrsinnänkin haasteista. 335.25-jyrsimen ainutlaatuinen muotoilu ja nelisärmäinen kääntöterägeometria vähentävät lastuamisvoimia ja optimoivat lastuvirran, mikä varmistaa työkalun luotettavan ja tuottavan toiminnan. Mallisto soveltuu kaikkiin konepajoihin, sillä valikoimassa on sekä kiinteillä teräsijoilla että leveydeltään säädettäviä malleja. 335.25-tuoteperheestä on saatavilla halkaisijakoot Uusi 9 mm paloin varustettu 335.25-kiekkojyrsin. 80–315 mm. Kiekkojyrsimet kiintein teräsijoin, lastuamis­ leveydet ovat 15 mm, 20 mm ja 25 mm ja säädettävän mallin leveydet 13,5–32 mm. Kääntöterävalikoimassa on neljä eri kokoa: 9, 12, 14 ja 17 mm, nirkon säteet 0,4–6 mm. Laa- Lisätietoja 335.25-kiekkojyrsimestä saat paikalliselta jan kääntöterävalikoiman ansiosta 335.25-jyrsin soveltuu kai- Seco-jälleenmyyjältä tai osoitteesta: kille materiaaleille. n www.secotools.com/Global/Products/Milling/Disc-milling/335_25. 54 prometalli 5/2015