prometalli 5/2015 - Page 55

ABB ESITTELEE MAAILMAN ENSIMMÄISEN ROBOTTITYÖKAVERIN SUOMESSA ABB on lanseerannut maailman ensimmäisen ihmisen kanssa tannosta on 25 prosenttia vuonna 2025. Tänä päivänä vas- yhteistyöhön kykenevän robotin suurelle yleisölle Suo- taava luku on 10 prosenttia. Robotiikka mahdollistaa monilla messa. YuMi®-robotti (You and Me) oli ensiesittelyssä Teknolo- aloilla tuottavuuden lisäämisen jopa 30 prosentilla, joten gia15‑messuilla Helsingin Messukeskuksessa 6.–8.10. isosta asiasta on kyse”, kertoo Suomen ABB:n Robotics-liiketoi- YuMi on ihmisystävällinen, kaksikätinen robotti, joka on mintayksikön johtaja Janne Leinonen. ”YuMi tullaan varmasti suunniteltu uuden aikakauden automaatiotarpeita varten. Se näkemään myös omissa liiketoimintayksiköissämme. Olemme on kehitetty erityisesti silmällä pitäen kuluttajaelektroniikka­ automatisoineet omaa tuotantoamme varsin paljon viime vuo- teollisuuden vaatimuksia tuotannon joustavuudesta ja ketteryy- sien aikana.” destä, mutta robotteja tullaan näkemään myös muilla teollisuu- ABB on johtava teollisuusrobottien, modulaaristen valmis- den aloilla. Asennus- ja kokoonpanotehtävissä YuMi pystyy tusjärjestelmien ja robottipalvelujen tuottaja. ABB on toimit- työstämään kaikenlaisia osia aina rannekellon pienistä osista tanut Suomeen jo yli 2  000 robottia ja asentanut maailman- matkapuhelinten, tablettien ja pöytäkoneiden osiin. laajuisesti yli 250 000 robottia. Maailmanlaajuisesti ABB:n Näkevä ja tunteva YuMi on kehitetty toimimaan lähellä Robotics-liiketoiminta työllistää yli 4  500 henkilöä 53 maassa. ihmistä ja ihmisen työparina. Robotin käsivarret on pehmus- Suomen Robotics-yksikkö sijaitsee Vantaalla ja palvelee suo- tettu, se aistii kosketuksen, eikä sen ympärille tarvita turva- malaisia asiakkaita. n aitoja. Lisäksi ohjelmointi ei edellytä koodaamista, vaan robotti voidaan opettaa uusiin tehtäviin kädestä pitäen. ”On arvioitu, ]0