prometalli 5/2015 - Page 40

kitystä silloin kun puhutaan koneturvallisuuden kovasta ytimestä. Rantasen mukaan riskien arviointiin ei edelleenkään panosteta tarpeeksi, vaikka tilanne onkin viime aikoina parantunut (mm. konedirektiivin ansiosta). ”Se, että tunnistetaan eri vaaratekijöitä, ei vielä tarkoita että ymmärretään kaikki riskit”, Rantanen toteaa. Riskin arvioinnin pohjalta voidaan laatia turvakonsepti, jossa on yksityiskohtaisemmin kuvattu turvallisuuteen liittyvät ratkaisut. Ja laajemminkin: ”Kaikki tehdyt päätökset pohjaavat riskin arviointiin tavalla tai toisella.” ” Koneen turvalukot suojaavat prosessia käyttäjän typeryydeltä. Ostatko konseptin vai laitteen? Suunnittelu kannattaa tehdä siis hyvin, jotta voidaan parhaiten yhteensovittaa koneen turvallisuus ja käytettävyys ja sitä kautta tuottavuus. Loppukäyttäjäasiakkaille oleellista on turvatoimintojen ja -laitteiden toimintakunnon valvonta sekä jatkuva turvallisuustason arviointi – ja tarvittaessa sen perusteella tehtävä koneiden turvajärjestelmien päivitys tekniikan nykytasoa vastaaviksi. Rantasen mukaan taantuman painaessa pajoja ei aina haluta maksaa asiantuntijan palveluista ja turvallisuuskonsepteista, vaikka turvallisuutta sinänsä halutaankin parantaa: ”Tällöin ostetaan itse suoraan turvallisuuslaitteita ja asennetaan niitä. Aina ei tiedosteta, että asiantuntijan käyttö ja hyvä konseptointi usein vähentää asiakkaan kustannuksia loppupeleissä.” Kaikenkokoisia sankareita Yrityksen koolla ei sinänsä ole mitään tekemistä sen kanssa, miten hyvin turvallisuus on hanskattu. Rantanen tietää tapauksia, joissa isoilla konepajoilla turvallisuusasiat eivät ole säädösten mukaisella tasolla. Toisaalta monissa pienissä, yrittäjävetoisissa perheyrityksissä asioihin on panostettu ja turvallisuusriskit on minimoitu; lähinnä paperiasiat vaatisivat kohentamista. 38 prometalli 5/2015