prometalli 5/2015 - Page 39

MAKSATKO LIIKAA TYPESTÄ? Atlas Copcon typentuotantolaitteilla voit valmistaa ja varastoida sitä itse. Kysy lisää tuoteryhmäpäälliköltämme: 020 718 9210 / Martti Rask www.atlascopco.fi Melu, huonot työasennot ja ilmanvaihto arvioidaan edelleen suurimmiksi työsuojeluongelmiksi suomalaisilla konepajoilla. Teknologiateollisuus ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n sekä Ammattiliitto Pron vuoden 2015 alussa toteuttama yhteinen kysely työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä työpaikoilla ei sinänsä tarjoa valtavan uutta infoa ongelmakohtien suhteen: keskeiset työsuojeluongelmat ovat pysyneet samoina jokaisessa työsuojelukyselyssä. Melu on edelleen se kaikkein suurin työsuojeluongelma: kyse- Kysely toteutettiin nyt neljättä kertaa; aikaisemmat kyse- lyn mukaan yli puolella työpaikoista melu koetaan keskeisim- lyt tehtiin vuosina 2008, 2010 ja 2012. Kysely lähetettiin mäksi työsuojeluongelmaksi. Melu on myös yleisin ammattitau- yhteensä 3 445 metallialalla työskentelevälle henkilölle ja vas- tien ja ammattitautiepäilyjen aiheuttaja. Muita yleisiä ongel- tauksia tuli 900 kappaletta. mia ja ammattitautien aiheuttajia ovat huonot työasennot, ilmanvaihto, haitalliset aineet ja kemikaalit sekä pöly. Poissaoloon johtaneet tapaturmat ovat kokonaisuutena vähentyneet. Alle 250 hengen työpaikoilla sekä lyhyeen että vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneiden ” Poissaoloon johtaneet tapaturmat Työympäristön piilevien vaarojen tunnistaminen ja riskienhallinta tulee ovat kokonaisuutena yhä haastavammaksi kun automaa- vähentyneet. tioaste nousee. Tavoitteena on vält- tapaturmien taajuus on laskenut. Yli 250 hengen työpaikoilla yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus kuitenkin kasvoi. Tiedosta riskit! tää työtapaturmat ja läheltä-pititilanteet sekä pitää tuotanto jatkuvasti käynnissä – mutta miten tässä onnistutaan parhaiten? Pentti Rantanen Sick Oy:stä korostaa riskin arvioinnin mer5/2015 prometalli 37