prometalli 5/2015 - Page 34

KUVA: ARI MONONEN ”Ihmisten työnkuva tehtaissa muuttuu, mutta ihmisiä tarvitaan muun muassa ohjelmoimaan robotteja sekä suunnittelemaan tuotteita ja niiden valmistusta. Teollisuudessa tarvitaan ihmisten luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä”, Leinonen toteaa. ”Kun tuotteita pystytään robottien avulla valmistamaan tehokkaasti, yrityksissä tarvitaan aiempaa enemmän työvoimaa suunnitteluun, logistiikkaan, hankintaan, myyntiin ja markkinointiin.” Tehtaan koolla on tulevaisuudessa entistä vähemmän merkitystä. Yritykset rakentavat entistä pienempiä tehtaita, joissa tuotetaan paikallisille markkinoille ’räätälöityjä’ tuotteita. ”Robotit pystyvät jo nyt hyvinkin tarkkoihin töihin – ja niiden tarkkuus lisääntyy koko ajan.” Esimerkiksi ABB:n kehittämä YuMi-robotti, joka on jo tullut markkinoille, on tarkoitettu tekemään töitä sekä huolellisesti – 0,02 mm:n tarkkuudella – että ihmisten läheisyydessä. Se on suunniteltu siten, että se ei vahingoita ihmisiä: jos robottiin törmätään, YuMi tunnistaa tilanteen ja pysähtyy turvallisesti. Asennus- ja kokoonpanotehtävissä kaksikätinen YuMi pystyy työstämään kaikenlaisia osia, rannekellon pienistä osista aina matkapuhelimien ja erilaisten tietokoneiden komponentteihin. Robotti painaa 38 kg ja se asennetaan kiinteästi työpisteeseen. Leinonen kertoo, että robottien myynti maailmalla kasvaa noin 15 prosentilla vuosittain. Pelkästään ABB on toimittanut Suomeen jo yli 3 000 robottia ja asentanut maailmanlaajuisesti yli 250 000 robottia. ”Jatkossa varmaankin nähdään lisää laitteita, jotka avustavat ihmisen ja robotin välistä yhteistyötä”, pohtii Leinonen. ”Suomalaisilla konepajoilla olisi paljon potentiaalia robottitekniikan hyödyntämiseen”, johtaja Janne Leinonen ABB Oy:stä arvioi. Työnteko mielekkääksi – hanttihommat roboteille ”Vaikka työpaikalla olisi käytettävissä paljon työvoimaa, GSK Nordicin toimitusjohtaja Janne Riihimaa muistuttaa, että robotiikkaan on silti syytä investoida. Kun robotteja on tuotan- roboteilla voidaan myös parantaa työviihtyvyyttä. ”Usein tolinjalla, ne saavat aikaan tasaista laatua. Tuotannosta tulee robotit hoitavat tuotantolinjoilla sellaisia työvaiheita, jotka myös nopeampaa ja tehokkaampaa kuin mitä se olisi ilman ovat olleet työntekijöille kuluttavia tai rasittavia. Tietysti laadun robotteja.” kehittäminen ja tuotannon tehostaminen ovat myös hyviä syitä ”Tulevaisuudessa robottien osuus tuotantolinjoilla tehtävästä työstä varmasti kasvaa”, Leinonen uskoo. Tällä het- teollisuusrobottien käyttöön”, hän sanoo. ”Roboteilla ei pyritä korvaamaan ihmisiä, vaan tekemään kellä robottien osuus valmistustyöstä on vain noin 10 prosent- työnteosta helpompaa ja mielekkäämpää. Resursseja olisi tia. Vuoteen 2025 mennessä robottien osuus tehdasteollisuu- päästävä käyttämään oikealla tavalla.” den työstä kasvaa maailmanlaajuisesti noin 25 prosenttiin kaikessa valmistavassa teollisuudessa. Myös tekniikan kehittyminen lisää robotiikan käyttöä ja käyttömahdollisuuksia. ”Konenäön ja anturitekniikan kehityksen myötä roboteista on tullut aiempaa tehokkaampia, ja GSK Nordicin tytäryhtiö GSK CNC Equipment Co. Ltd. valmistaa teollisuusrobotteja tehtaallaan Kiinassa. Niitä valmistetaan kymmeniä eri malleja, pienistä sadan gramman SCARA-roboteista 600 kg:n kuormausrobottiin. ”Erityisesti Kiinassa robottien kysyntä on kasvanut uusissa tietokoneissa on paljon enemmän laskentatehoa kuin ­nopeasti. Siellä haetaan lisää kilpailukykyä tuotannon auto- ennen”, Leinonen muistuttaa. matisoinnilla”, Riihimaa mainitsee. YuMi-robotti tekee huolellisia asennuksia kita automaation tai teollisuusrobottien hankkimista tuotanto- Takavuosina epäiltiin, että robottien yleistyminen teollisuu- linjalle. ”Ensi vaiheessa on hyvä selvittää, miten asioita voi- dessa johtaa massairtisanomisiin. taisiin tehdä entistä paremmin automaation avulla. Kannattaa Hänen mukaansa kaikilla konepajoilla olisi aihetta har- 32 prometalli 5/2015