prometalli 5/2015 - Page 32

Robotiikka yleistyy nopeasti eri maissa. Tuotannon robotiikkajärjestelmien kustannukset pienenevät koko ajan, ja robottien suorituskykykin paranee noin viiden prosentin vuositahtia. Tehtaiden siirtely ulkomaille halvemman työvoiman perässä on pian historiaa, mutta jatkossa teollisuuden työntekijöiltä edellytetään uudenlaista automaatiotekniikan osaamista. Suomessa teollisuusrobotteja on käytetty noin 40 vuotta, mutta tuotantolinjoille asennettujen robottien määrä on täällä suhteellisen pieni. ”Esimerkiksi Kaukoidässä robotteja on paljon enemmän verrattuna teollisuustyöntekijöiden määrään”, kertoo johtaja Janne Leinonen ABB Oy:n Robotics-liiketoimintayksiköstä. ”Muun muassa Kiinassa investoidaan paljon robotiikkaan. Pelkästään vuonna 2014 sinne myytiin lähes 58  000 teollisuusrobottia.” Robottien suhteellista määrää kuvaa niin sanottu robottitiheys, jolla tarkoitetaan teollisuuden robottien määrää jokaista 10  000 tuotannon työntekijää kohti. Koko maailmassa keskimääräinen robottitiheys oli vuonna 2013 noin 62 ja Suomessa 122. Tilastojen mukaan Suomessa oli tuolloin noin 300 teollisuusrobottia ja Ruotsissa yli kolminkertainen määrä eli 1  073. ”Ruotsin robottien määrää nostaa toisaalta se, että paikallisessa autoteollisuudessa käytetään paljon teollisuusrobotteja. Suomessa sitä vastoin on paljon prosessiteollisuutta, missä robottien käyttö on harvinaisempaa kuin kappaletavaroiden valmistuksessa”, Leinonen selittää. Roboteille neljäsosa kaikesta tehdastyöstä Tyypillisiä robottien teollisuuskäyttäjiä ovat autotehtaiden lisäksi elektroniikka-, metalli- ja koneteollisuuden sekä logistiikan eri sovellukset. Vuoteen 2025 mennessä nämä toimialat muodostavat arviolta 75 prosenttia kehittyneen robotiikan asennuksista. Tuolloin robotit pystyvät suorittamaan jo 40–45 prosenttia näiden alojen työtehtävistä. ”Suomi on melko pieni markkina-alue. Täällä myydään vuosittain keskimäärin 250–350 robottia”, arvioi Leinonen. Hänen mukaansa suomalaisilla konepajoilla olisi kuitenkin paljon potentiaalia robottitekniikan hyödyntämiseen. ”Suomalaisyritykset eivät nykyisessä taloustilanteessa oikein uskalla tehdä investointeja.” Toki robottien hankintahinnan lisäksi kuluja tulee siitä, että tuotantolinjoja on muutettava roboteille soveltuviksi. Tarvitaan ehkä lisää kuljettimia ja uudenlaista varastologistiikkaa. Leinosen mukaan robotiikkahankinnat kuitenkin johtavat pitemmällä aikavälillä tuottavuuden kasvuun. Vuoteen 2025 mennessä kehittynyt robotiikka nostaa monien alojen tuottavuutta jopa 30 prosentilla ja laskee työvoimakustannuksia vähintään 18 prosenttia. Pa