prometalli 5/2015 - Page 31

Näkevä ja tunteva YuMi on kehitetty toimimaan lähellä ihmistä ja ihmisen työparina. ” Robottien suhteellista määrää kuvaa niin sanottu robottitiheys. 5/2015 prometalli 29