prometalli 5/2015 - Page 28

veluista. Sopimus kattaa suurempien Merivoimien alusten huol- palveluyritykset Inspecta ja Prismarit sekä RB-asennus, joka totoiminnan ja telakointien järjestämisen Raumalla. tekee RMC:lle alihankintana kelluvan virkistysalueen teräs- ”Rolls-Royce puolestaan ilmoitti aloittavansa Raumalla töitä. YT-neuvottelut, mutta samalla he ovat keskittänet toimintojaan Raumalla nimenomaan puiston alueel­le ja vuokratilojen Alueen kehittäminen jatkuu määrä puistossa on lisääntynyt. Syksyn aikana puistossa aloi- Timo Luukkosen mielestä Sipralla on tarjota metalliteollisuuden tetaan mittava hitsaamo/varastorakennuksen peruskorjaus yrityksille jo nykyisellään poikkeuksellisen hyvät tilat ja katta- ­Rolls-Roycen tarpeiden mukaisesti. Tällä investoinnilla mahdol- vat liikenneyhteydet. Aluetta kuitenkin uudistetaan ja kehite- listetaan entistä tehokkaampi toiminta Raumalla”, Luukkonen tään entisestään. kertoo. Siprassa toimivat vuokralaisina myös Steerprop, ”Lokakuussa alamme louhia puiston keskellä olevaa kalliota. Näin saamme tonttimaata uusien toimitilojen rakenta­ ­Logistikas, terästeollisuusyritykset Ablemans ja Lohkoasennus, miseen, esimerkiksi koneistamoa tai kokoonpanohallia var- maalaamo Ermail, suunnittelutoimisto Allstars ­Engineering, ten”, Luukkonen kertoo. 26 prometalli 5/2015 n