prometalli 5/2015 - Page 22

” Tulevaisuuden digimarkkinoilla toimijat eivät ole enää fyysiseen paikkaan sidottuja. Yrityksissä tarvitaan kuitenkin aivan uudenlaista ajattelua ja johtamista, sillä uutta digitaalista liiketoimintaa täytyy mittaja-suhteita voidaan kehittää yhdessä ja verkostojen kehittämisestä on jo vuosikymmenten kokemus.” rakentaa perinteisten tuotteiden ja palveluiden päälle. Riittävätkö digirahkeet metallipuolella, kun samanaikaisesti tarvi- Systeeminen muutos menee luihin ja ytimiin taan strategista näkemystä ja kykyä omaksua joustavia best Yrityspuolelta löytyy kykyä kokonaisvaltaiseen, systeemiseen practice -käytäntöjä nopeallakin aikataululla? muutokseen – ainakin periaatteessa, Kulmala arvioi. Toimitusjohtaja Harri Kulmala FIMECC Oy:stä katsoo, että ”Ja juuri systeemistä muutostahan digitalisointi vaatii, ainakin menestyvien konepajojen digikuntoisuus on erinomai- koska ei voi digitalisoida vain jotakin osaa järjestelmästä, nen, mutta tällöin on kysymys etupäässä kannattavasti kasva- vaan asioita tulee katsoa arvoketjujen näkökulmasta.” vista edelläkävijäyrityksistä. Haasteitakin toki on. Kulmalan mukaan yksi vakava ”Suomi on valitettavasti täynnä myös ns. perinteisiä ali- ongelma on kasvuhalun puute – liika tyytyväisyys omaan erin- hankintakonepajoja, joilla ei ole omaa tuotetta ja joiden digi- omaisuuteen juurtuu nopeasti ja leviää laajalle, mikäli yrityk- kunto ei ole kohdallaan”, Kulmala toteaa. sissä ei olla varovaisia. Ja kun juututaan herkästi seuraamaan etupäässä peräpeilin tapahtumia, näköala eteenpäin ulottuu Kuka haluaa kasvaa? vain vaivoin seuraavan kvartaalin yli; samalla kvartaalimitta- Digitaalisuuden luonteen ja vaatimusten ymmärtämisestä reista on tullut renki, joka käyttää mielellään isännän ääntä tämä kitka ei kuitenkaan ole kiinni. Kulmalan mukaan kyse on talossa. enemmänkin kasvustrategian ja kasvutahdon puutteesta. ”Tämä lähtee omistajista ja hallitustyöskentelystä. Niillä …mutta mitä tekee yhteiskunta? yrityksillä, joissa on selvä kasvuhalu, on myös paneuduttu sii- Toinen ongelma on ympäröivän yhteiskunnan kyvyttömyys hen, miten kasvua haetaan digitaalisuuden keinoin.” tukea systeemistä digitaalista muutosta: Kulmalan mukaan erityinen vahvuus Suomessa on softa- ”Julkinen tutkimusrahoitus palastellaan julkisen sektorin tur- osaamisen läheisyys ja tarjonta. Nuori työelämään tuleva han aktiivisuuden vuoksi liian pieniksi vaikuttamattomiksi pro- sukupolvi on tottunut tekemään asioita mobiilisti – Kulmala jekteiksi ja hankaloitetaan näin tilannetta.” heittääkin, että me olemme käyttäjälähtöisyyden sijaan ”hipai- Kulmala viittaa Times Higher Educationin rankingissa osoi- sulähtöinen” maa. Myös se, että suuri osa menestyvistä fir- tettuun ”Suomen ainoaan todelliseen systeemiseen vahvuu- moistamme kuuluu oman markkinansa markkinajohtajien jouk- teen” eli yritysten ja yliopistojen väliseen timanttiseen yhteistyö- koon – eli käytännössä mitalikolmikoon – on sen kaltaista hön. Ka