prometalli 5/2015 - Page 21

” Suurin potentiaali teollisen internetin soveltamiselle on uusien markkinoiden luomisessa. netin välityksellä dataa toimitus- ja arvoketjujen eri toimijoille myötä tullaan näkemään uudenlaisia asiakaskeskeisiä markki- – ja luo samalla myös uusia liiketoimintamalleja. noita ja arvoverkostoja, jotka rakentuvat älykkäiden fyysisten Valtioneuvoston Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso tuotteiden ja palveluiden ympärille, raportissa uskotaan. -selonteon mukaan suurin potentiaali teollisen internetin soveltamiselle on uusien markkinoiden luomisessa sekä uuden kil- Digi tasoittaa tien maailmalle pailun ja kasvun synnyttämisessä nykyisten liiketoimintamallien Tulevaisuuden digimarkkinoilla toimijat eivät ole enää fyysiseen rinnalle, päälle ja välille. paikkaan sidottuja, vaan pystyvät tuottamaan ja johtamaan pal- Tällaiset digitaaliset online-tyyppiset liiketoimintamallit tule- veluita globaalisti paikasta riippumatta. Niche-osaamisestaan vat korvaamaan – tai ainakin radikaalisti täydentämään – tun­nettujen ketterien kotimaisten konepajojen näkövinkkelistä perinteisiä tuote- ja palvelutoiminnan liiketoimintoja. Niiden kyseessä on suuri mahdollisuus luoda uutta, kansainvälistä kasvua. 5/2015 prometalli 19