prometalli 5/2015 - Page 20

kytketyt tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat ajantasaista tietoa Tämä tuotteiden ja pal­veluiden digitalisoituminen mullistaa niiden tilasta ja ominaisuuksis­ta asiakkaan käytönaikaisessa perinteiset liiketoimintamallit ja rikkoo vallitsevia toimialara- ympäristössä. joja – eikä loppua näy. Samalla uuden teknologian avulla päästään reaaliajassa seuraamaan ja optimoimaan sitä, miten asiakkaat voivat par- Raakadatasta niskalenkki haiten hyödyntää heille toimitettuja tuottei­ta ja palveluita. Esimerkiksi eturivin konepajoilla sensorit, koneet, proses- Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa fokus siirtyy tuotteiden sit ja palvelut tuottavat jatkuvasti tietoa, jota jalostamalla voi- ja palveluiden (kertaluonteisesta) toimittamisesta asiakkaalle daan ennakoida ja automatisoida työvaiheita. Tämä kuitenkin niiden (jatkuvan) käytön optimointiin asiakkaan tosiaikaisessa edellyttää, että kaikilla tuotanto- ja palveluprosessiin liittyvillä ympäristössä. asioil­la ja esineillä on digitaalinen tunniste, joka välittää inter- 18 prometalli 5/2015