prometalli 5/2015 - Page 13

giateollisuus on ollut tuntuvissa vaikeuksissa viime vuosina. nousseet vähän isommat firmat, joilla on resursseja ja vahva Globaali kilpailukyky on heikentynyt huolestuttavasti – ja jotta visio – kuten Konecranes. suomalainen teknologia-ala menestyisi jatkossa, on sekä toi­ mintaympäristön että yritysten uudistuttava. Jorma Turunen katsoo, että digitalisaation seuraava vaihe pitää toteuttaa taiten, jotta sinivalkoiset yritykset pääsevät taas vauhtiin. Suomalaisissa pk-konepajoissa on ikään kuin kah­ ”Konecranesissa palvelubisnes on tullut vahvasti muun lii­ ketoiminnan rinnalle. Esimerkiksi asentamalla antureita nostu­ reihin on saatu tietoa, jota on ryhdytty seuraamaan ja jalosta­ maan – kaikki loppuasiakkaan parhaaksi.” Turunen lainaa Konecranesin ex-toimitusjohtaja Pekka den kerroksen väkeä digiasioiden suhteen: löytyy firmoja, Lundmarkia, joka on todennut oikeanlaisen digiosaamisen joissa on koodaajia yhtä paljon kuin rautakouria, ja toisaalta kehittämisen yrityksissä olevan se kaikkein pahin pullonkaula pajoja, joissa sähköisen viestinnän viimeinen sana on faksi. tällä hetkellä. Jos suuretkin yritykset kamppailevat osaamisva­ ”Digitalisaatio on jo terminä sellainen, että sitä vähän vie­ jeen kanssa, ongelma on vielä paljon suurempi pk-puolella. rastetaan. Voi olla viisaampaa pilkkoa digitalisaatio ikään Tällöin maltti on valttia, vaikka digitaalisuus on yhtä lailla kuin pienempiin osiin ja lähteä liikkeelle siitä, että nyt yksin­ tämän päivän kuin huomisen juttu. kertaisesti haetaan uusia, parempia käytäntöjä.” ”Tässä vaiheessa on tärkeintä määritellä ja rajata, mitä digitaalisuus tarkoittaa juuri kyseisen yrityksen kannalta”, Turu­ Konttaa – kävele – juokse – lennä! nen opastaa. Kun yritys ensin oppii kävelemään – talosta löytyy vaikkapa sähköiset katalogit, verkkokauppa, hakukoneoptimointi, mark­ Kiertotalous 2.0 kinointiautomaatio – voi mennä ja ostaa piikkarit eli kurkistaa Siinä missä digipuoli on joillekin pajoil