prometalli 5/2015 - Page 12

”Yrityksen perustaja on ehkä tottunut myymään tuotetta, eikä palvelua”, Turunen toteaa ja lisää, että uusi sukupolvi ymmärtää paremmin sen, kuinka loppuasiakasta kuunnellaan ja palvellaan hyvin. Näiden asioiden kanssa Turunen painiskeli jo edellisessä työpaikassaan Finprossa, kun hän teki tutkimusta suomalaisten yritysten menestyksen eväistä. ”Turusen listan” ykkössijalla on asiakkaan tarpeiden syvällinen tuntemus. ”Loppumarkkinaan täytyy olla hyvä tuntuma koko ajan ja asiakkaan preferenssit eri tilanteissa on tiedettävä tarkkaan”, toteaa Turunen, joka on toiminut Teknologiateollisuuden nok­ kamiehenä vuodesta 2010. ” Timanttinen tuote tai palvelu voi levitä kulovalkean tavoin ympäri palloa. Erikoistumalla erinomaiseksi lit, innovatiivisuus sekä läheiset asiakassuhteet. Teknologia­ Yhtälailla konepajoille sopiva neuvo on listan kakkoskohta: teollisuuden jäsenkunnasta löytyy helposti noin 60 Hidden ymmärrä markkinan niche-mahdollisuus. Hyvinä esimerkkeinä ­Champion -yritystä – ja mukana on tietenkin useampi pk-kone­ suomalaisesta kapean markkinan erikoisosaamisesta Turu­ paja. nen mainitsee kallion louhintaan tarkoitettuja korkealaatuisia Turusen mukaan pieni koko ei haittaa yritystä, joka on porakruunuja valmistavan lempääläläisen Robitin ja pienkuor­ ”oman juttunsa” löytänyt ja ottanut maailman haltuun. Digitaa­ maajia tekevän ylöjärveläisen Avant Tecnon. lisuus auttaa skaalautuvuudessa: timanttinen tuote tai palvelu ”Kun yritys on löytänyt oman fokusalueensa, siitä täytyy voi levitä kulovalkean tavoin ympäri palloa. uskaltaa myös pitää kiinni.” Markkinoita tarkasti seuraamalla ”Kun uusia markkinoita mietitään, täytyy muistaa että pystytään päättämään, milloin panostuksia on syytä lisätä ja kukin markkina elää omaa elinkaartaan ja yrityksen on men­ milloin pitää höllätä vähän. tävä mukaan sekä omilla että markkinan elinkaaren ehdoilla”, Rautainen niche-osaaminen liittyy myös nyt paljon tapetilla Turunen toteaa ja muistuttaa kumppaneiden tärkeydestä: eten­ olevaan Hidden Champions -ilmiöön. ”Hidden Champions” kään pienen firman ei kannata yrittää tehdä kaikkea itse. Tii­ on saksalaisen taloustieteen professorin Hermann Simonin lan­ vis nippu luotettavia partnereita tuo helpotusta arjen painei­ seeraama termi, jonka avulla voidaan haarukoida eräänlai­ siin. sia piilomenestyjiä – yrityksiä, jotka eivät ehkä loista isolla koollaan tai mediajulkisuudella, mutta jotka tahkoavat kovaa Kilpailukyky taas jaloilleen tulosta omiin vahvuuksiinsa luottaen. Strategisia kuvioita on mietitty myös Teknologiateollisuus ry:ssä viime aikoina. Järjestön nyt alkavalla uudella strategia­ HC on vientieläin kaudella vaikutetaan ennen kaikkea työmarkkinoiden uudis­ Simonin mukaan Hidden Champion -yritykset toimivat kapeilla tumiseen, suomalaisen teknologia-alan kilpailukyvyn paranta­ niche-alueilla ja panostavat raivokkaasti vientiin. Hidden miseen sekä alan monipuolisuuden ja merkittävyyden viestimi­ Champion -yrityksille on tunnusomaista mm. kunnianhimoi­ seen. nen johto, tehokkaat työntekijät, joustavat työn tekemisen mal­ 10 prometalli 5/2015 Nuotteja on reivattu uusiksi, koska suomalainen teknolo­