prometalli 4/2018 - Page 65

TEHOSTETTU JA AUTOMATISOITU VARASTONHALLINTA TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA TEHDÄ SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ Hankintatoimen tehostaminen on yksi tärkeimmistä valmistavien yritysten strategisista kehittämiskohteista. Konecranesin Agilon-materiaalinhallintajärjestelmä yhdessä Ahlsellin toiminnanohjausjärjestelmän kanssa mahdollistaa materiaalin­hallinnan yksinkertaistamisen, nopeuttaa varaston kierto­aikoja, vähentää virheiden mahdollisuutta sekä parantaa tuotannossa ja kunnossapidossa tarvittavien tavaroiden toimitusvarmuutta. Laadukkaiden tuotetietojen aikaansaaminen ja ylläpito Ahlsellilla on PunchOut-asiakkainaan suuria tuotanto- ja on edellyttänyt runsaasti panostuksia. Suomen Ahlsellin kunnossapitotoimijoita, kuten StoraEnso, Agronic ja Efora. tuotevalikoimasta on digitaalisten kanavien kautta (kotisivut, Asiakkaiden kokemukset uudesta järjestelmästä ovat hyviä ja Webshop, PunchOut) selattavissa ja tilattavissa noin 170 000 odotukset ovat korkealla myös hankintajärjestelmän jatkokehi- eri tuotenumeroa. Ahlsellilla tehdään edelleen paljon töitä tystä ajatellen. entistäkin parempien tuotetietojen aikaansaamiseksi, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla Agilon pähkinänkuoressa: erityisesti digitaalisesti. Teollisen internetin sovelluksena Agilon tarjoaa uudenlaisia Oikein toteutettu hankintaprosessin automatisointi tuo hyö- tyjä sekä toimittajalle että asiakkaalle. Kun rutiinityöt vähene- mahdollisuuksia jakaa ajantasaista tietoa, ja näin parantaa tavaroiden koko toimitusketjun sujuvuutta. vät, työntekijöiden aikaa riittää enemmän lisäarvoa tuottaviin asiantuntijatehtäviin. Olennainen osa Ahlsellinkin strategiaa Agilon-ratkaisua on kehittää sähköisiä prosesseja vastaamaan asiakkaiden tar- voidaan soveltaa peita, ja yksi palveluistamme on Konecranesin Agilon-mate­ esimerkiksi riaalinhallintajärjestelmään integroitu myyntijärjestelmä. seuraaviin käyttökohteisiin: PunchOut-katalogit eli dynaamiset tuoteluettelot ovat •  Työkalujen hallinta hankintajärjestelmän käytettävyyden kannalta tärkeitä työ­ •  Varaosien hallinta kaluja. Niiden avulla oikeiden tuotteiden etsiminen on help- •  Kulutuksen mukaan täydennettävien tavaroiden hallinta poa ja nopeaa. Tilaaja näkee niistä tuotteiden tekniset tie- •  Projektikohtaisten tavaroiden hallinta dot, kuvat, reaaliaikaisen saatavuuden sekä asiakaskohtaisen • Piensarjakokoonpano sopimushinnan. •  Hitaasti kiertävän tavaran varastot ”PunchOut-katalogien etuna on se, että niiden sisältö päivit- • Kaupintavarastot tyy reaaliaikaisesti eli tuotteiden saatavuus ja hinta ovat aina ajan tasalla. PunchOutille on mahdollista rakentaa tueksi myös Ahlsell pähkinänkuoressa: EDI-liittymä, jolloin tilausprosessi saadaan täysin automaatti- Kaikki saman katon alta – Yli 150 000 nimikettä seksi”, kertoo Ahlsell Oy:n e-Commerce manager Ira Sarlin. • LVI • Sähkö • Koneet ja työkalut • Teollisuus • Rakennus Kun asiakas ottaa Agilonin käyttöönsä esimerkiksi ­tarvike- • Infra • Kiinteistöhuolto • Data & Tele • Kylmä • Automaatio ja varaosavarastoksi, se integroidaan Ahlsellin toiminnan- ohjausjärjestelmään. Agilonista lähtee automaattisesti kotiin- Tervetuloa tutustumaan Agilon-järjestelmään kutsu, kun jonkun tuotteen saldoraja alittuu. Asiakkaan päässä Alihankint amessuilla Ahlsellin osastolla E311. tilauksia ei enää tarvitse kirjoittaa käsin, vaan ne menevät Tietoiskut tehostetusta ja automatisoidusta Agilonista suoraan toimittajan järjestelmään. Toiminta on hel- varastonhallinnasta joka päivä tiistaista torstaihin pottunut toimitusketjun molemmissa päissä. klo 10 ja 14. ”Toimitettavat tavarat vaativat meidän päässämme vain pakkauksen ja tuonnin asiakkaalle. Lähetyslistakin tulee auto- Lisätietoja: Ira Sarlin, e-Commerce manager, Ahlsell Oy, maattisesti. Niin nimikehallinta kuin palvelukyky ovat paran- ira.sarlin@ahlsell.fi ja tuneet selvästi”, kertoo Ahlsellin teollisuuden myyntipäällikkö Kai Lindfors, Sales manager, Konecranes Suomi, Juha Laukka. kai.lindfors@konecranes.com 4/2018 prometalli 65