prometalli 4/2018 - Page 60

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. PURE STREAM VÄHENTÄÄ ALTISTUMISTA HITSAUKSEN SAVUKAASUILLE Uusimmat tutkimukset osoittavat, että runsas altistuminen joillekin hitsaussavukaasujen aineosille voi aiheuttaa hengitystievaivoja ja syöpää. Jo nyt eri maissa on olemassa kansalliset säädökset, jotka määrittävät savukaasupäästöjen ja tiettyjen hitsaajan terveydelle erityisen vaarallisten aineiden sallitut altistusrajat (PEL). Esimerkiksi Ranskassa savukaasupäästöjen PEL-arvoksi on määritelty 5 mg/m 3 , ja Cr6+:n PEL-arvo on 1 μg/m 3 . Raja-arvot kuitenkin vaihtelevat merkittävästi maittain. Hitsaussavukaasun koostumus ja määrä vaihtelevat käytettyjen lisäaineiden mukaan, mutta niihin voi olla vaikutusta myös metallin laadulla ennen hitsausta (ruoste, kattilakivi, öljy, maali, liuottimet). Lisäksi savukaasujen koostumus ja määrä voivat vaihdella hitsausprosessista, valokaaren siirtymistavasta, hitsausparametreista ja käytettävän suojakaasun tyypistä sekä muista tekijöistä kuuluu hitsaajan riittävä suojaaminen, kuten savukaasunpoisto johtuen. Työntekijöiden turvallisuuden vuoksi työnantajien on hitsauspisteessä tai suodattimin varustetut hitsausmaskit. varmistettava, etteivät työntekijät altistu hitsaussavukaasuille Pure Stream sisältää myös useita muita ratkaisuja yrityksille, yli raja-arvojen ja että arvot pysyvät PEL-määritysten jotka ovat valmiita harkitsemaan uudelleen joitakin mukaisina. Jos työnantaja epäilee työntekijöiden liiallista tuotantoprosessinsa osia. altistumista, työnantaja voi etsiä keinoja hitsauksesta syntyvien savukaasujen minimoimiseksi ja/tai varmistaa riittävän –  Oletko valmis muuttamaan hitsausparametreja? savukaasunpoiston. –  Oletko valmis muuttamaan hitsausprosessia? Lincoln Electric on hitsauslaitteiden ja kulutustarvikkeiden johtava ja asiantunteva valmistaja, joka tarjoaa tietoa ja sopivia ratkaisuja hitsaussavukaasujen vaikutusten –  Oletko valmis vaihtamaan hitsauksessa käytettäviä  lisäaineita? –  Oletko valmis investoimaan ilmankäsittelyratkaisuihin? vähentämiseen. Lincoln Electric markkinoi ratkaisujaan nimellä Pure Vastauksista ja asiakkaan toiminnan muutoksista riippuen Stream. Tämä räätälöity paketti sisältää useita ratkaisuja Lincoln Electric tarjoaa muun muassa seuraavia hitsaussavukaasuille altistumisen vähentämiseksi. Näihin ratkaisuja: •  Korkealuokkaiset MIG/MAG-laitteet, joiden synergiset asetukset ja valokaaren siirtymistavat ovat sellaiset, että laitteet muodostavat vähemmän savukaasuja. •  Vain vähän savukaasuja muodostavat hitsauslisäaineet tiettyihin käyttötarkoituksiin. •  Hitsauspuikot ja ydintäytelangat, joiden Cr6+ -päästöt ovat aiempaa pienempiä •  Kattavat ilmanpuhdistusratkaisut PURE STREAM tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden valita sopivin ratkaisu savukaasujen vähentämiseksi tuotannon rajoitukset huomioon ottaen. n Lisätietoja: Lincoln Electric Nordic Finland www.lincolnelectriceurope.com 60 prometalli 4/2018