prometalli 4/2014 - Page 56

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. 40 VUOTTA NOSTO- JA SIIRTOLAITETEKNIIKKAA ALAN HUIPULTA Satateräs Oy on valmistanut nosto- ja siirtolaitteita teollisuuden tarpeisiin ja lähes 40 vuoden ajan. Satateräksen päätuotteita ovat siltanosturit, Tuotteet alan teknistä kärkeä nosturiradat, kääntöpuominosturit ja kevyt- Satateräs on tehnyt jo lähes 30 vuo- nosturijärjestelmät sekä erilaiset asiakasläh- den ajan yhteistyötä tunnetun saksalai- töisesti suunnitellut nostoapuvälineet. ”Lähes 40-vuotisen toimintamme aikana Krantechnik GmbH:n kanssa. Yhteistyö olemme toimittaneet asiakkaillemme todella takaa sen, että Satateräksen toimittamat monipuolisesti erilaisia nosto- ja siirto- nosturit edustavat alan teknistä kärkeä. laitteita”, toimitusjohtaja Juha Paukkunen ”Tarjoamme asiakkaillemme alan toteaa. kehittyneintä nosturitekniikkaa ja laadukasta kotimaista valmistusosaamista Satateräksen konepaja sijaitsee Siikaisissa Pohjois-Satakunnassa ja myyntikont- samalla kertaa. Kehitämme omaa osaa- torit ovat Keravalla ja Salossa. Satateräk- mistamme jatkuvasti, ja viime vuosina sen palveluksessa työskentelee nelisenkym- olemme panostaneet erityisesti hitsauksen mentä kokenutta osaajaa. Palveluksessa on laatujärjestelmien kehittämiseen”, Paukku- myös henkilösertifioituja nosturitarkastajia nen sanoo. ja NDT-tarkastaja. Paraskin tuote vaatii säännöllistä, ammattitaitoista huoltoa. ”Talouden taantuma ja alhainen investointiaste ovat vaikut- Oman huollon ja tarkastajien ohella asiakkaat voivat tukeu- taneet luonnollisesti myös meidän toimintaamme eikä liikevaih- tua Maintpartner Expert Services palveluihin, sillä Satateräs tomme ole kasvanut viime vuosina. Liiketoimintamme on kui- ja teollisuuden nostolaitteiden kunnossapito- ja tarkastuspalve- tenkin ollut koko ajan kannattavaa ja olemme pystyneet pitä- luja toimittava Maintpartner Expert Services ovat tehneet huol- mään kaikki työntekijämme töissä. Menneenä kesänä meitä topartnerisopimuksen. ovat työllistäneet vaativa projektitoimitus energiasektorille ja useiden siltanostureiden toimitus Pietariin”, Paukkunen kertoo. Lisätietoja: www.satateras.fi UUSIIN STANDARDIVERSIOIHIN ON TULOSSA MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA “Sekä ISO 9001 ja ISO 14001 standardit uudistetaan vuo- mennessä kaikki yleisimmät standardit on harmonisoitu ISO den 2015 aikana. Uudistettavat standardit vastaavat parem- HLS-rakenteen mukaisiksi. Z[