prometalli 4/2014 - Page 55

URAPALVELUT OVAT TÄRKEITÄ INSINÖÖREILLE Insinööriliiton palveluiden kehittäminen lähtee jäsenkunnan tarpeesta. Aikojen saatossa saimme yhä enemmän kysymyksiä, jotka koskivat uuden työpaikan hankkimista, uralla menestymistä, lisäkoulutuksen hankkimista, työuran suunnan vaihtamista tai palkkaneuvontaa. Kysynnän kasvaessa toiminto sai liiton palveluvalikoimassa oman, palvelua hyvin kuvaavan nimen. Nyt tarjoamme urapalvelujamme laajasti jäsenkunnalle. Urapalvelussa kohtaamme asiakkaan hänen oman elämäntilanteensa äärellä. Mietimme yhdessä osaamista, punnitsemme mahdollisuuksia, tutustumme vaihtoehtoihin, hankimme tietoa ja pohdimme parasta ratkaisua. Liiton asiantuntija on ulkopuolinen, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja näin saada lisää eväitä ratkaisujen pohjaksi. Niin asiakkaan kuin liiton asiantuntijankin on tärkeää pitää mielessä, että viime kädessä asiakas tekee aina itse kaikki itseään koskevat päätökset. Ura-aiheista järjestettävät koulutukset ovat saaneet vankan suosion. Usein koulutustapahtuma saa osanottajat ottamaan yhteyttä myös henkilökohtaiseen palveluun. Työnhaun avuksi liitolla on myös oma toimenvälitys, Työpaikkatori. Siellä työnantajat ilmoittavat avoimia insinöörityöpaikkoja ja jäsenkunta pääsee selaamaan ja hakemaan paikkoja. Henkilökohtaisten urakoulutuspalveluiden tarve ja käyttö ovat kasvaneet voimakkaasti. Syynä on varmasti heikko työllisyystilanne mutta myös tieto mahdollisuudesta saada kyseistä palvelua. Insinööriliitto on lisännyt koulutustilaisuuksien määrää ja urapalvelun henkilöstömäärä on kasvanut. Jatkossakin kuuntelemme herkällä korvalla, mitä jäsenet urapalveluiltamme odottavat ja vastaamme mahdollisuuksien mukaan toiveisiin. Kun jäsen saa apua ja ohjausta työnhaussa ja se johtaa haetun työpaikan saamiseen, meillä kaikilla on syytä tyytyväisyyteen. Hyvää mieltä ja hyötyä saavutamme jo siitä, että jäsenellä on ura-asiassa mahdollisuus saada keskustelukumppani, jonka kanssa voi selkiyttää ajatuksiaan ja tavoitteitaan. Joskus se on ensimmäinen ja tärkein askel päästä elämässä eteenpäin. Lisätietoja: www.ilry.fi Insinöörilitto IL:n urahallinta-asiantuntija Seija Utriainen sanoo, että henkilökohtaisten urakoulutuspalveluiden tarve ja käyttö ovat kasvaneet voimakkaasti. 4/2014 prometalli 53