prometalli 4/2014 - Page 54

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Protaconin ratkaisu avuksi: LEIMET OY HALUAA UUSIA SEURANTAJÄRJESTELMÄNSÄ HYVISSÄ AJOIN Protacon toimittaa Leimet Oy:lle RoAd-materiaalinseurantajärjestelmän, jolla voidaan seurata tuotantoprosessin materiaaleja raaka-aineen vastaanotosta varastointiin, tuotanto- ja välivarastointiin, lopputuotevarastointiin, lähetykseen ja lastaukseen. Automatisoidun järjestelmän käyttö vähentää manuaalisia työvaiheita ja sitä kautta epäselvyyksiä kirjauksissa, materiaaleissa ja materiaalien laaduissa. Hyödyt huomattu myös valmistavassa panostaa materiaalin seurantaan kerralla kunnolla. Han- teollisuudessa kitun järjestelmän myötä pystymme täyttämään sekä omat Protaconille Leimet-toimitus oli RoAd-järjestelmien osalta pään- että meiltä vaadittavat viranomaisvaatimukset. Protaconin avaus metalliteollisuuteen. RoAdia on käytetty perinteisesti tarjoama ratkaisu materiaalin seurantajärjestelmään aut- paperiteollisuuden ja painotalojen tuotannonohjauksessa. Se taa meitä materiaalien laadun seuraamisessa. Pystymme soveltuu tavaravirtojen ja varastojen hallintaan. RoAd istuu myös spesifioimaan yksinkertaisemmin jokaiseen tuottee- erinomaisesti valmistavaan teollisuuteen, mutta myös erilaisiin seen käytettävät materiaalit”, kertoo tuotantopäällikkö jakeluketjujen varastoihin. Protaconilla on järjestelmästä jo yli Henri Lindell Leimet Oy:stä. 100 kansainvälistä toimitusta. Leimet Oy on Raumalla toimiva metallialan perheyri- ”RoAd on suunniteltu vaativiin 24/7-prosesseihin, joissa tys, joka valmistaa korkealuokkaisia betonipaalutuksessa vaaditaan käytettävyyden ja ylläpidon helppoutta. Hankinta- käytettäviä komponentteja. Leimetin valmistuslinjat ovat hinnaltaan edullinen RoAd toimii myös linkkinä ERP-järjestel- pitkälle robotisoituja. Seurannan automatisoinnin myötä män ja prosessin välillä, jolloin monilta manuaalisilta työvai- tuotteisiin tulee kunnolliset etiketit ja lähetyslistat automaat- heilta vältytään”, kertoo liiketoimintajohtaja Hannu Lasander, tisesti. Tämä kaikki vähentää inhimillisen virheen riskiä ja Protacon Logix O N