prometalli 4/2014 - Page 43

näkee parin viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneen tys voi keskittyä siihen omaan ydintehtäväänsä eli tuotteiden myös merkittävää kehitystä konepajojen logistiikassa. valmistamiseen, kun taas sisälogistiikkapalvelija pitää pyörät ”Metalliteollisuuden yritykset järjestävät logistiset palvelunsa yhä paremmin ja paremmin. Tilaustoimintaketjuun liittyvät järjestelmät kiinnostavat yrityksiä aiempaa enemmän, koska kaikilla on kustannuspaineita sekä tarve kehittää ja rationalisoida toimintojaan”, Brandt sanoo. Eteenpäin on menty, mutta kehitettävääkin riittää. Mika Brandt nostaa esille, pyörimässä.” Suomen Transval Groupin teollisuuspalvelut kattavat pro- ”Jos toiminnassa on sessien ulkoistuksen tuotannon suunnittelusta ja kokoonpanosta aina pakkaamiseen ja suuria vaihteluita, logistisen ketjun hallintaan. Heidän toimin- ulkopuolinen toihinsa sisältyvät myös varastojen ja termi- toimija tuo kustannustehokkuutta.” naalien sisälogistiikkapalvelut. Ferrometal on keskittynyt logistiikkapal- että esimerkiksi pientarvikkeet, jotka ovat veluiden markkinoinnissa erityisesti tilaustoi- ERP-ohjauksen eli toiminnanohjausjärjestel- mintaketjuun l