prometalli 4/2014 - Page 4

TOIMITUKSELTA KAIVOSTEN KUNNIANPALAUTUS 4/2014 JULKAISIJA PubliCo Oy Puhuttaessa kaivosteollisuudesta ilmaherruus on viime aikoina ollut Talvivaara-uutisoinnilla. Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmien vuoksi esimerkiksi lupamenettelyt ja ympäristönormit ovat kiristyneet ja vaikeuttaneet uusien malmiesiintymien avaamista. Kohun alle on kuitenkin hukkunut se seikka, että Suomessa on 12 metallikaivosta, jotka hoitavat ympäristöasiansa vallan kelvollisesti. Itse asiassa osa kaivoksista on niin huomaamattomia, että Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com edes paikalliset asukkaat eivät aina tiedä, missä ne tarkalleen mahtavat sijaita. Mutta kuinka ympäristöystävällistä kaivosteollisuus todella on? – Ainakin Tekes on pyrkinyt pitämään esillä Green Mining -ideologiaa, jonka mukaan suomalaisilla on paljon PÄÄTOIMITTAJA Jussi Sinkko annettavaa tällä saralla. Vuonna 2011 käynnistynyt Green Mining -ohjelma rahoittaa tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla lisätään kaivosten ympäristöystävällisyyttä. Käynnissä on 51 hanketta, joissa TUOTEPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila on mukana yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Uudenlaisten prosessien kehittäminen ei tapahdu hetkessä, mutta pikku hiljaa tuloksia aletaan saada. Putkessa on mielenkiintoisia innovaatioita – kuten mm. teknologiaa, jolla vaarallinen arseeni voidaan poistaa malmista ennen sen prosessointia ja jolla kaivoksissa voidaan ILMOITUSMYYNTI Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com hyödyntää maalämpöä. Suomessa on paljon potentiaalisia kaivoksen paikkoja, mutta myös koko joukko yrityksiä, jotka ovat maailman huippua puhtaan kaivosteknologian valmistajina. Oman alansa parhaimmistoa ovat vaikkapa Metso, Sandvik, Kemira ja Outotec. TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Liisa Hyvönen Esimerkiksi Metson kaivosteollisuuden asiakaskunta koostuu suurista globaaleista kaivosyhtiöistä, merkittävistä alueellisista toimijoista ja pienemmistä, paikallisista kaivosyhtiöistä. Kaivosteollisuus on viime vuosien aikana keskittynyt, mutta merkittävä osa maail- GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä man kaivostoiminnasta on edelleen pienten ja keskisuurten kaivosyhtiöiden hallussa.  Metson oman arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa toimitetuista laitteista ja prosesseista menee rautamalmin, kuparin ja kullan tuotantoon, mutta myös muu kaivostoiminta, esimerkiksi nikkelin, platinan, sinkin, hopean ja timanttien tuotanto, on yhtiölle tärkeää.  Turvatakseen kaivostensa tehokkaan toiminnan kaivosyhtiöiden on tehtävä korvaus- TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi investointeja sekä hankittava vara- ja kulutusosia ja huoltopalveluita kaivoslaitteisiinsa. Tämä siivittää palveluliiketoimintaa ja esimerkiksi Metsolla 50 prosenttia toimituksista koostuukin juuri palveluista. Myös startup-kentältä on nousemassa mielenkiintoisia yrityksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi kultapitoisuuden analysointiin keskittyvä Fenno-Aurum, porakoneisiin integroituja analysaattoreita kehittävä IMA Engineering ja kaivosten poistoveden vedenpuhdistukseen TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Jarkko Böhm erikoistunut Sofi Filtration. Yhdistävänä tekijänä on ainakin se, että tulokkaiden ratkaisut tähtäävät kaivosten resurssi- ja energiatehokkuuden huomattavaan parantamiseen. Tekesin mukaan vihreästä kaivosteknologiasta on lupa odottaa paljon nykyistä suu- KANNEN KUVA Tekes / Markus Sommers rempaa liiketoimintaa, ja sille on jo nyt globaalia kysyntää. Myös kehittyvissä maissa – Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa – kaivoksiin hankitaan parasta teknologiaa. Green Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen on todennut, että Suomella on PAINO PunaMusta Oy mahdollisuus nousta vihreän kaivosteollisuuden johtavaksi maaksi. Se edellyttää kuitenki