prometalli 4/2014 - Page 33

TEHOKKUUS • TIETO • TURVALLISUUS KUNNOSSAPITO FORUM Alan huiput kokoontuvat! 2015 TAMPERE 25.–26.3.2015 MAALISKUUSSA TULOSSA UUDISTUNUT KUNNOSSAPIDON SUURTAPAHTUMA. MERKITSE JO PÄIVÄT KALENTERIIN JA TULE MUKAAN! KUNNOSSAPITO FORUM 2015 WWW.KUNNOSSAPITOFORUM.FI Yhteen nollapistekiinnittimeen on mahdollista liittää erilaisia Uutta ajattelua konepajoille työkappalekiinnittimiä. Tyypillisiä nollapistekiinnittimien käyttökohteita konepajoilla ovat esimerkiksi erilaiset lastuavat koneet ”Niin ikään useita erilaisia kappaleita pystytään valmistamaan vuorotellen.” kuten vaaka- ja pystysorvit, porakoneet ja Työkappaleet voidaan ladata kiinnittimiin ”Muualla Euroopassa eri asennoissa kuin missä ne koneistetaan. Kiin- nollapistekiinnitin- nittimeen valmiiksi ladattu kappale kiinnitetään sen jälkeen varsinaiseen DockLock-kiinnittimeen. Tällöin voidaan hyödyntää esimerkiksi järjestelmiä käytetään jo varsin painovoimaa kappaleiden asemoinnissa. runsaasti.” Varsinaisena kiinnitettävänä elementtinä nollapistekiinnitinjärjestelmässä on vetotappi. ”Se voidaan kiinnittää mihin tahansa, vaikkapa työkappaleen pohjaan”, Sariola toteaa. ”Toistotarkkuudeksi kiinnityksille saadaan 0,01 millimetriä. tilinjat. ”Nollapistekiinnittimet soveltuvat sekä yksittäiskappaleiden valmistamiseen että sarjatuotantoon. Asetusajat lyhenevät ja samoja kiinnittimiä voidaan hyödyntää eri- FMS-Tools Oy valmistuttaa omat kiinnitti- laisissa valmistusympäristöissä.” mensä suomalaisilla alihankkijoilla, joskin osa komponenteista tuodaan ulkomailta. apukoneet. Lisäksi hitsauskiinnitykset, ruiskupuristus- ja muovaavat koneet sekä robot- Sariolan mukaan nollapistekiinnittimet ovat vähitellen yleistymässä Suomen konepajoilla. ”Muualla Euroopassa nollapistekiinnitinjärjestelmiä käytetään jo varsin runsaasti. Uudenlaisten kiinnittimien hyödyt tuottavuuden kannalta on alettu täälläkin vihdoin huomata.” ”Sekä kiinnitintoimittajan että loppukäyttäjän on kui- Koska samaa asemointia voidaan käyttää eri työstövaiheissa, tenkin ymmärrettävä, miten tällaisia järjestelmiä voidaan tarkkuusvirheet eivät pääse kertautumaan. Entisaikaan osa hyödyntää konepajoilla. Järjestelmä vaatii erilaista ajatte- lähes valmiista kappaleista on