prometalli 4/2014 - Page 32

Nollapistekiinnitinalustaan voidaan myös rakentaa työkap- ”Sylintereitä on saatavissa eri tyyppisinä, joko manuaa- palekiinnittimiä, joissa kappaleen kiinnitys toteutetaan mekaa- lista tai robotilla tehtävää kappaleenvaihtoa varten. Tarvit- nis-hydraulisesti. Silloin työkappaleen vaihtamisessa voidaan taessa manuaalitoimiset liitinalustat voidaan jälkeenpäinkin käyttää apuna järjestelmän omaa hydrauliikkapumppua. muuntaa automaatiokäyttöön”, Sariola täsmentää. ”Kappaleet ovat koko ajan kiinni kiinnittimessä dynaa- Kiinnipitovoimaksi tulee sylinteristä riippuen 30–90 kN misella jousikuormalla. Lukitus avataan hydrauliikkapaineen (kilonewtonia) sylinteriä kohti, joka Sariolan mukaan on var- avulla. Konetilaan ei tarvitse viedä esimerkiksi letkuja, putkia masti riittävä voima. tai akkuja, koska kytkentä hydrauliikkaan tehdään vain kappaleen vaihdon yhteydessä”, Sariola selostaa. Liitännät tehdään latauspisteessä. Kytkentä voidaan hoitaa Tarkkuusvirheet eivät kertaudu Nollapistekiinnitinjärjestelmä yhdistettynä modulaarisiin raken- joko manuaalisesti pikaliittimillä tai automaattisesti vastakkain teisiin mahdollistaa jopa muuten vaikeat tai mahdottomat työ- painettavilla liittimillä. kappaleiden kiinnitystavat. Lisäksi liitäntöjä hydrauliikan tai paineilman siirtoa varten ”Erilaisten rakennesarjakiinnitinmoduulien avulla hanka- voidaan tehdä nollapistekiinnittimen ja sen yläpuolisten raken- latkin kappaleet saadaan kiinnitettyä työstöä varten aiempaa teiden väliin. helpommin”, sanoo Sariola. Liitospinnat puhdistuvat paineilmalla, mikä tekee liittämisestä turvallista ja varmatoimista. KUVA: FMS-TOOLS OY DockLock-järjestelmän kiinnityselementtejä ovat erilaiset sylinterit ja vetotapit. 30 prometalli 4/2014 Konepajalla voidaan etukäteen tehdä useita samanlaisia kiinnityslevyjä, joihin kappaleita voidaan ladata valmiiksi.