prometalli 4/2014 - Page 31

men konepajoilla ovat entistä pienempiä, asetusten määrä ja ”Nollapistekiinnittimillä työkappaleet saadaan kiinnitet- niihin kuluva aika on kasvanut. Tämä aiheuttaa lisää kustan- tyä nopeasti, joten asetusaika erien välillä lyhentyy muuta- nuksia”, pohtii Sariola. maan minuuttiin.” ”Jos työstökoneen tuntihinta on esimerkiksi 100 euroa, FMS-Toolsin kiinnitinjärjestelmissä käytetään DockLocksylintereitä, joilla kappaleet voidaan kiinnit- parin tunnin asetusten vaihtoaika työstöjen välillä voi ajan mittaan tulla melko kalliiksi.” Perinteiset työkappaleiden kiinnitysmene- ”Kappaleet ovat koko telmät perustuvat yleensä jonkinlaisiin ruuvi- ajan kiinni alustassa kiinnityksiin. Silloin kiinnitysten vaihto vaatii dynaamisella tyypillisesti paljon käsityötä, ja mittaukseen jousikuormalla” tää jousikuormitteisesti joko suoraan nollapistekiinnittimeen tai toisiin kiinnittimiin. Sariolan mukaan järj