prometalli 4/2014 - Page 26

TERÄSKOKOONPANOJEN CE-MERKINTÄ Teräskokoonpanoille CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2014, jolloin harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1 + A1 käyttöönoton eli CE-merkinnän kiinnittämisen siirtymäaika päättyi. CE-merkinnän on kuitenkin voinut kiinnittää teräskokoonpanoihin jo aiemmin standardin SFS-EN 1090-1 + A1 perusteella, mikäli valmistaja tai asiakas on niin halunnut. CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää kolmannen osapuolen valvontaa. Yrityksellä on oikeus kiinnittää teräskokoonpanoihin CE-merkintä itse, kun yritys on saanut ilmoitetulta laitokselta CE-merkinnän kiinnittämiseen oikeuttavan varmennustodistuksen. Todistuksen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen todetaan toimivan tuotantoon sovellettavin osin standardien SFS-EN 1090-1 + A1 ja SFS-EN 1090-2 + A1 mukaisesti ja että yrityksellä on olemassa kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC). Rakennustuoteasetus koskee kaikkia kantavia teräskokoonpanoja, olipa tuote myynnissä ainoastaan Suomessa tai myös muualla EU:ssa. Ilman CE-merkintää tuote ei voi määräajan jälkeen olla markkinoilla. Standardin vaatimukset koskettavat koko alaa aina teräsrakennekokoonpanojen suunnittelusta ja ”Laatujärjestelmän valmistuksesta näiden kokoonpanojen tarkastukseen kehittämisestä asti. Asiakkaat tulevat vaatimaan toimittajiltaan (ja on työmäärästä alihankintana toimitusketjuun osallistuvilta yrityksiltä) valmistuksen sisäisen laadunvalvonnan sertifiointia. 24 prometalli 4/2014 huolimatta hyötyä.”