prometalli 4/2014 - Page 24

man kuukauden ja vaatii lähes aina ulkopuolista konsultointia”, …ja paperityötä vuorotta arvioi Sippola. Hurraa-huutoja eivät tällaiset muutokset silti juuri koskaan Sippolan mukaan vain harvassa yrityksessä on tahtoa ja yrityksistä kirvoita: kun jokaisen yrityksen toimitusjohtajan resursseja hoitaa talo auditoitavaan kuntoon. Diagnoosi on tällöin rimakauhu tuntemattoman edessä, eikä sille useinkaan löydy perusteita. ”Monesti sitä pidetään likimain mahdottomana tehtävänä, kunnes yhdessä todetaan, että yritys tai tuotantopäällikön pitää hallita puolen met- ”CE-merkinnän myötä vaaditaan yrityksiin rin paksuinen sääntönivaska, voivat ilmeet muuttua nyrpeiksi. ”Muutosvastarinta kentällä yleensä johtuu siitä, että tämän laatuisia paperitöitä ei ole on toiminut vaikkapa 10 vuotta eikä sen kummem- myös hitsaus- totuttu tekemään ja siksi se tuntuukin mahdot- pia reklamaatioita ole esimerkiksi hitsauksessa. Täl- koordinaattorit.” tomalta ja kalliilta”, Sippola pohtii ja sanoo löin asiathan lienevät ihan kunnossa, ne pitää vain saada paperille. Tämän oivaltaminen helpottaa ja auditointiin saattaminen ottaakin vain muutaman kuukauden”, Sippola rohkaisee. tietävänsä tapauksia, joissa yrittäjät ovat jopa uhanneet lopettaa toimintansa ennen kuin ottavat 1090:n käytäntöön. ”Taas toiset pitävät yrityksen jatkuvuuden kannalta muutosta itsestäänselvyytenä ja periaatteena on olla mie- Kilpailuetua… luummin askel edellä kuin askel jäljessä tässä prosessissa. Laatujärjestelmän kehittämisestä on työmäärästä huolimatta hyö- Nämä toimijat ovatkin saaneet CE-merkintäoikeudet sen tyä. Se tuo kilpailuetua ja selkiyttää sekä parantaa toimintaa ja suuremmitta ongelmitta”, tietää Sippola. toimitusvarmuutta. ”Kilpailuetuhan tulee jo siitä, jos suuret tilaajat rankkaavat Yrityksiltä onkin vaadittu aktiivisuutta, jotta tuotanto pelaa katkoksetta. Samaten oikean yhteistyöverkoston ja alihankkijansa sillä, että onko 3834-standardin mukainen laatu- JAKKin kaltaisten kumppanien avulla homma helpottuu ja järjestelmä auditoitu vai ei. Tarjouspyynnöt loppuvat jo siinä vai- nopeutuu. JAKK mm. järjesti eteläpohjalaisille metallialan heessa, jos ei ole auditoitu”, Sippola toteaa ja lisää, että audi- yrityksille sarjan CE-merkintään liittyviä tilaisuuksia vuosina tointi tarkoittaa yleensä myös toimitusvarmuutta laadun lisäksi. 2011 ja 2012. 22 prometalli 4/2014