prometalli 4/2014 - Page 22

Heinäkuussa tuli voimaan teräskokoonpanojen CE-merkintää koskeva rakennustuoteasetus SFS-EN 1090-1/ SFS-EN 1090-1. Standardi vaikuttaa kaikkiin teräsrakenteiden valmistajiin alihankkijoista päämiehiin – ja ilman CE-merkintää rakenteet jäävät myymättä. Teräsrakenteiden CE-merkintä astui EU- ja ETA-maissa pakol- ”Tilaajaosapuolen velvoitteena on vaatia alihankkijoiltaan liseksi 1.7.2014 lähtien poislukien Ruotsi, jossa se astuu voi- laadunvarmistus hitsaustöistä ja nyt ollaankin ihmeissään, kun maan vuoden 2015 heinäkuun alusta. tosiaan nämä vaatimukset esitetään”, Sippola toteaa. Miten metallialan yritykset ovat ehtineet uuden CE-merkinnän kelkkaan? – Aika huonosti, vastaa JAKKin projektipäällikkö Mauno Sippola. ”Rakennustuoteasetus tuli voimaan, mutta pienyrityksistä vain harvat ottivat direktiivin tosissaan. Isoilla yrityksillä se oli ”Tyly vastaus voi olla, että jos laadunvarmistus ei täyty, niin yhteistyö loppuu tähän. Näin on jo käynytkin.” Sippola myöntää, että ihan kaikki tahot eivät CE-merkintäoikeutta tarvitse, mutta silloin pitää olla sopimus tilaajaosapuolen kanssa edellytyksistä valmistaa kantavia rakenteita välttämätöntä, mutta alihankintaketju ei asiaan reagoinut”, tai osia niistä. Tällaisessa tilanteessa tilaaja ottaa vastuun ali- Sippola toteaa. hankkijastaan. ”Ei aiheuta toimenpiteitä!” Inspecta myöntää merkinnät Sippolan mukaan kentällä on selvästi purnausmielialaa, jonka Pääperiaate on kuitenkin se, että rakennustuoteasetus kos- johdosta jotkut toimijat katsovat, että ei tämä asia heitä koske. kee koko ketjua alihankkijoista päämiehiin, joten alihankkijoi- ’Ei tähän astikaan kukaan ole pätevyyksiä kysellyt, tämä on denkin CE-merkintöjen pitää olla kunnossa. Suomessa käyttö- vaan taas joku ohimenevä kouhotus’ -koulukunnalle voi tulla oikeuksia myöntää Inspecta Sertifiointi Oy. ikävänä yllätyksenä, kun asianmukaisia papereita aletaankin kyselemään. Vaikka CE-merkintä on kentällä tehnyt myös kirosanan virkaa, on kuitenkin hyvä muistaa sen toimivan ostajan turvana, KUVAT: SINI PENNANEN 20 prometalli 4/2014