prometalli 4/2014 - Page 18

Mobiili kitkahitsauslaite VTT:n koehallissa Oulussa. MOBIILI KITKAHITSAUSLAITE ALUMIININ LIITTÄMISEEN TEKSTI: PEKKA KILPELÄINEN, TUTKIJA / TAPIO HEIKKILÄ, JOHTAVA TUTKIJA / TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT VTT on mukana EU:n rahoittamassa Mobi-Weld-projektissa, jossa tutkitaan alumiinilevyn liittämistä yhteen kitkahitsauksella. Projektin tavoitteena on kehittää mobiili kitkahitauslaite, jota voidaan käyttää vene- ja laivanrakennuksessa. VTT:n vastuulla on projektissa ollut laitteen suunnittelu ja kehittäminen. Ensimmäiset kokeet kehitetyllä laitteella on tehty syyskuussa 2014. Mobi-Weld-projekti alkoi vuoden 2013 alussa ja päättyy simipaksuudeksi oli asetettu 6 mm ja materiaaleiksi on määri- tämän vuoden loppuun mennessä. Projekti on osa EU:n 7. pui- telty alumiinilaadut 6082-T6 ja 5083-H111. teohjelmaa ja se on saanut rahoitusta EU:n PK-yrityksiä rahoit- Kitkahitsauksen periaate on varsin yksinkertainen. Kitkahit- tavan instrumentin kautta. Tutkimusorganisaatioista on VTT:n sauksessa pyörivän työkalun aikaansaamalla kitkalla pyritään lisäksi mukana hitsaukseen erikoistunut tutkimuslaitos TWI tuottamaan lämpöä niin paljon, että hitsattava materiaali läm- Englannista. Projektissa on lisäksi mukana viisi PK-yritystä nel- penee lähelle sulamispistettä. Kitkahitsaus on kiinteän tilan hit- jästä eri Euroopan maasta. Mukana olevat yrityspartnerit ovat sausta, eli liitettävät materiaalit eivät sula hitsauksen aikana. ABIS (Puola), Meta Vision Systems Ltd. (UK), Triton Tooling Ltd. Kitkahitsaustyökalun oikealla muotoilulla varmistetaan läm- (UK), StirZone GmbH (Itävalta) ja Boluda Industrial (Espanja). mitetyn materiaalin sekoittuminen saumakohdassa. Alumiinin Mobi-Weld-projektin tavoitteena on kehittää kitkahitsauslaite sulamispiste on varsin matala, n. 660 °C, ja se soveltuu hyvin vene- ja laivanrakennuksen tarpeisiin. Mobiilin kitkahitsauslait- kitkahitsattavaksi. Kitkahitsauksen etuna on, että prosessissa ei teen idea on lähtöisin Triton Tooling Ltd:ltä ja yritys on hakenut tarvita lisäaineita ja syntyvä sauma on siisti. patenttia aiheeseen liittyen. VTT toimii projektissa alihankijana Haasteena on kitkahitsauksessa tarvittavien voimien tuot- ja vastaa laitteen suunnittelusta ja kehittämisestä. Tavoitteeksi taminen. Normaalisti kitkahitsausta tehdäänkin järeillä työstö- on asetettu, että kevyellä ja helposti liikuteltavalla laitteella voi- koneita vastaavilla koneilla. Mobi-Weld-projektissa hyödynne- X[