prometalli 4/2014 - Page 10

”Meillä on loistavia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat saa- Kun on pakko juosta vuttaneet kansainvälistä menestystä tarttumalla uuteen”, hän Samaan hengenvetoon Soini varoittaa, että tuleen ei voi toteaa ja lisää, että esimerkiksi selän kääntäminen massatuo- jäädä makaamaan – eikä itse asiassa edes kävelemään. tannolle ja kulkeminen kohti yhä räätälöidympiä erikoistuotteita on ollut näiden toimijoiden viisastenkivi. ”Vastaavasti erot alhaisempien valmistuskustannusten maihin kompensoituvat automaation ja robottien käytön myötä. ”Se, että mennään pikkuhiljaa eteenpäin, ei tässä tilanteessa riitä. Muu maailma menee siinä tapauksessa menojaan.” Soinilla on konepajoista terve huoli, koska hänen Myös materiaalipuolella tapahtuu paljon: esimerkiksi kompo- mukaansa valmistavan teollisuuden on aivan välttämä- siittimateriaalit tuovat kilpailuetua”, Soini pohtii. Lisäksi suo- töntä pysyä Suomessa. Hänen katsannossaan kaikki linkit- malaisten pajojen kyky valmistaa lyhyitä sarjoja laadukkaasti tyy insinööritieteisiin: jotta parhaisiin tuloksiin tällä saralla painaa paljon vaakakupissa ja myös toimintavarmuus on päästään, tuotekehityksen ja tuotannon täytyy sijaita kovaa luokkaa. lähellä toisiaan. Maantieteellisen etäisyyden täytyy olla ”Viisainta on lähteä liikkeelle ihan pienistä projekteista.” 8 prometalli 4/2014