prometalli 3+4/2015 - Page 96

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KAIKKI TEHDÄÄN MITATEN ”Kaikki tehdään mitaten” lausahdus sisälsi yli 20 vuotta sitten idean yrityksen nimelle, joka keskittyy mittalaitteisiin ja mittaamiseen. Tätä lausahdusta Mitaten Finland on vaalinut tähän päivään asti tuotevalikoimassaan ja toimissaan. Auton korin mittaus Ceaform Handy Probe koordinaattimittalaitteella. Mitaten Finland on siis yli 20 vuotta ollut mukana omalta osal- eikä ole tuomassa omaa lisäystä mittausepävarmuuteen. taan edistämässä suomalaista laatuajattelua. Laatu tulee näyt- ­Creaformin HandyProbe käyttää mitattavassa kohteessa koh- telemään yhä suurempaa osaa teollisuutemme kilpailussa hal- distusmarkkereita joiden ansiosta kohdetta tai muita laitteis- van tuotannon maiden kanssa. Se itse asias sa ei riitä, vaan toon liittyviä osia voidaan liikutella vapaasti. Samalla järjestel- meidän täytyy aina olla askeleen edellä. Laatua ei saavu- mällä voidaan helposti mitata mittoja, tasoja, elementtejä pie- teta muutoin kuin varmistamalla mittauksin tavoitteet. Ilman nistä kappaleista aina 10 metrin suuriin kappaleisiin. Tärinä ­mittauksia ei ole käytettävissä konkreettisia arvoja, lukuja ei myöskään vaikuta mittaustulokseen, jolloin mittaus on yhtä poikkeamista, toleransseista, tai edes suunnasta mihin poik­ tarkka niin laboratoriossa kuin työpajassa. Kohdistusmarkkerit keamat johtavat. Mitaten Finlandin tuotevalikoima on varsin laaja sisältäen mittalaitteita hyvin laajalle kirjolle teollisuudenaloja. Van- mahdollistavat myös mittavolyymiä suurempien kohteiden mittaamisen. 3D-laser- tai valoskanneri on monipuolisempi laite, jolla himpiin edustuksiimme kuuluu mm. Konica Minolta, Giga- kappale voidaan mitata, verrata skannausta step- tai iges-tie- hertz Optic, Technoteam väri- ja valomittarit ja järjestelmät dostoon, luoda pintamalleja ym. Esimerkiksi kappale josta on sekä T­ estometricin laaja vetotesterivalikoima ohjelmineen sekä vain 2D-kuvia voidaan helposti saada digitaalinen 3D-malli. Zehntnerin kiiltomittarit. Uudempia edustuksia ovat materiaa- Creaformin 3D-skannereiden käyttö ja datan käsittely on help- lintestaukseen mm. Innovatestin kovuus- ja karheusmittarit. poa, koska se muodostaa heti pistepilvestä kolmioverkon Muodon mittaaminen sopii hyvin Mitaten Finlandin perus- ilman skannausten limittäisyyttä. Tästä syystä 3D-datan jälki- teemaan, joka nojaa vankasti valoon ja väriin. Viimeiset käsittely on hyvin vähäistä, mikä säästää aikaa. VX ­Elements kymmenen vuotta on edustuksessamme ollut myös 3D-laser­ ohjelmassa skannauksen voi tallentaa muun muassa stl- tai skannereita ja varrettomia koordinaattimittalaitteita, joista esi- obj-muodossa. merkkinä Kanadalainen Creaform. Creaformilla on myös omat edulliset VX Model mallin- Varrellisia koordinaattimittalaitteita on käytetty pitkään ja nus- ja VX Inspect mittaus- ja vertailuohjelmat, joilla 3D-järjes- menetelmä on monille tuttu. Creaform lähestyy asiaa toiselta telmää voidaan hyödyntää niin käänteisessä mallintamisessa suunnalta: Kamerapohjainen, optinen koordinaattimittaus­ suunnitteluvaiheessa kuin tuotannon laadunvalvonnassa. laitteisto, joka on laajennettavissa useammalla kamerasetillä tai jopa 3D-skannerilla. Varrettoman mittalaitteen etu on suurempi mitta-alue ja Yhdessä luotettavien ja innovatiivisten edustusten kanssa Mitaten Finland tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asiakkailleen laadun ylläpitoon ja uuden kehittämiseen. n laitteiston helppokäyttöisyys. Optisessa järjestelmässä mittalaitteen varsi ei ole tiellä, kun mitataan ahtaissa paikoissa, 94 prometalli 3–4/2015 Lisätietoja: www.mitaten.fi