prometalli 3+4/2015 - Page 90

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. IPR-OIKEUKSIA OMISTAVAT YRITYKSET OVAT MUITA TUOTTAVAMPIA Tiesitkö, että patentteja, tavaramerkkejä ja mallioikeuksia omistavien pk-yritysten tulot työntekijää kohden ovat lähes 32 prosenttia suuremmat kuin yrityksillä, jotka eivät omista IPR-oikeuksia? EU:n sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) tekemä tutkimus 06/2015 osoittaa, että teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) ovat pk-yrityksille taloudellinen etu. Onko sinulla tai yritykselläsi kehitteillä jokin uusi tekninen ratkaisu ja mietit olisikohan se patentoitavissa oleva keksintö, jolla saavuttaa kilpailuetua markkinoilla? Hyödynnä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tarjoamaa kek- Online-esitutkimus ja muut tutkimuspalvelumme sinnön online-esitutkimuspalvelua, jonka avulla saat ­nopeasti tarjoavat tukea tuotekehitykseen, kilpailijaseuran- ja edullisesti tietoa ratkaisusi uutuudesta ja keksinnöllisyy- taan ja kansainvälistymiseen aina startup-yrityk- destä. Esimerkiksi jatkuvasti yleistyvät robotit pitävät sisällään sistä markkinoiden suurimpiin toimijoihin. kymmenittäin erilaisia keksinnön kohteita kuten tarttujia, käsivarsia, turvalaitteita, alustoja tai vaikkapa teollista internetiä Varmista, että tuotteesi saa patentin ja että myös sen muut IPR-oikeudet ovat kunnossa. n hyödyntäviä ohjauslaitteita. Online-esitutkimuksessa voit seurata omalta tietokoneeltasi tutkimuksen etenemistä. Olet koko tutkimuksen ajan puhelinyhteydessä tutkijainsinöörin kanssa, joten voit antaa jatku- Hae hyvät neuvot täältä: vasti lisätietoja tai parhaimmillaan saada uusia kehitysideoita www.prh.fi / IPR-tietoa pk-yrityksille  ratkaisullesi nähdessäsi, mitä muut ovat jo aiemmin aiheeseen Tutkimuspalvelut  OHIMin tekemä tutkimus liittyen keksineet. neuvonta.patentti@prh.fi KANGASLIINOJEN KORVAAMINEN UUSILLA KUITUKANGASLIINOILLA VÄHENTÄÄ JÄTETTÄ JA SÄÄSTÄÄ KULUISSA JOPA 80 % Tehokkuutta painottavilla tuotantoaloilla käytettävät perinteiset puhdistusratkaisut, kuten tekstiili- ja vuokraliinat, eivät ole paras mahdollinen vaihtoehto. Uudet kuitukangastuotteet sen sijaan ovat ominaisuuksiltaan kehittyneempiä. Uusimman tuotetestiemme mukaan kuitukangasliinat ovat monin tavoin rättejä ja vuokraliinoja parempi vaihtoehto. Kuitukangasliinoja käyttäessä puhdistustyössä aikaa kului 32 prosenttia vähemmän ja työssä tarvittiin 40 prosenttia vähemmän liuotinta. kehittämälle uudelle teknologialle perustuvien kuitukangastuotteiden eroja. Tutkituista vaihtoehdoista kuitukangasmateriaalit tarjoavat taloudellisten hyötyjen lisäksi ympäristöllisiä etuja. Vähentynyt liinojen ja liuottimien kulutus sekä kuljetuksien määrä kevensivät ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Lisäksi uudet tuotteet Modernit laitteistot ovat jo monilta osin korvanneet vanhat vaikuttivat työympäristöön positiivisest i säästämällä henkilös- työkalut. Joissain tapauksissa vanhat ratkaisut ovat yhä käy- tön aikaa ja vaivannäköä. n tössä. Esimerkiksi tehtaissa puhdistustyössä käytetään kangasrättejä ja vuokraliinoja vanhasta tottumuksesta. Puhdistuslii- *Ruotsalainen Swerea Research Institute, v. 2014 nat ovat kuitenkin myös kehittyneet. Riippumaton tutkimuslaitos* on testannut tekstiililiinojen, vuokraliinojen ja SCA Torkin 88 prometalli 3–4/2015 Lisää Tork-tuotteista: www.tork.fi