prometalli 3+4/2015 - Page 88

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TEHOKKUUTTA KUITULASERLEIKKAUKSEEN Uusi 8kW BrighLine teknologia tekee TruLaser 5030 fiber koneesta teknologiajohtajan kuitulaserleikkauksessa. 8 kW BrightLine teknologia tuo lisää joustavuutta ja tuottavuutta kuitulaserleikkaukseen. Myös leikkausprosessin luotettavuus kasvaa. Uuden sukupolven TRUMPF 2D laserleikkaus teknologia valloittaa sinut puolelleen sen älykkäiden ohjelmisto ominaisuuksien, 8 kilowatin lasertehon ja muiden tehokkaiden toimintojensa avulla. Lisääntyneellä laserteholla TRUMPF avaa uuden luvun kuitulaserleikkauksesta tehostaen tuottavuutta paksumpien materiaalien leikkauksessa. Uusi TruLaser 5030 fiber näyttää tulevaisuuden suunnan kuitulaserleikkauksessa. Laserleikkeen korkea laatu on taattu BirghtLine fiber, Uusilla toiminnoilla ja 8 kilowatin laserteholla varustettu TruLaser 5030 fiber tuo ennenäkemätöntä tehokuutta, joustavuutta sekä prosessivarmuutta kuitulaserleikkaukseen. ­CoolLine ja PierceLine toimintojen avulla. CoolLine on uusi toi- seen ja kallistuneeseen leikkeeseen. Toiminnon avulla on mah- minto kuitulaserleikkauksessa, se stabilisoi leikkausprosessia dollisuus jättää leikkeet ilman mikrokannaksia ja leikata ilman kohdennetun jäähdytyksen avulla. Tulo ksena ovat leikkeen tar- riskiä kalliista leikkauspään kolarista. TruLaser 5030 Fiber kemmat mittatoleranssit esimerkiksi leikattaessa huonompilaa- koneita voi myös huoletta ajaa miehittämättömästi vapaut- tuisia rakenneteräksiä. Menetelmän avulla on mahdollista lei- taen operaattorin muihin tehtäviin. Mikäli koneeseen on lii- kata myös monimutkaisempia muotoja ja tiheämmällä sijoitte- tetty lisäksi Smart Nozzle suuttimen vaihto ja tarkistustoiminto, lulla. lisää tämä myös tehokuutta ja pienentää leikkauspään kulutus- PierceLine lävistystoimintoa on entisestään parannettu, mahdollistaen pienempien muotojen tehokkaan laserleikkauksen kasvaneella nopeudella. Uusi Smart Collision Prevention ja Smart Nozzle toiminnot lisäävät myös tehokuutta ja takaavat häiriöttömän leikkaus­ osien vaihtotarvetta. Myös uusi Dop&Cut helpottaa tuotantoa olemaan kustannustehokkaampi. Toiminto mahdollistaa jäännöslevyjen helpon käytön tuotannossa, sen avulla operaattori näkee live kuvan koneen sisältä 19” ohjauspaneelilta ja voi klikkaamalla ja prosessin. Smart Collision Prevention törmäyksen esto toi- vetämällä siirtää leikattavan muodon haluttuun kohtaan jään- minto minimoi leikkauspään kolarin mahdollisuuden. Toiminto nöslevyä. n perustuu leikkausratojen analysointiin, tuloksena on leikkausrata missä leikkauspään rata ei törmää mahdollisesti irronnee- Lisätietoja: tammesvirta-co.fi, apricon.fi Uusi Smart Collision Prevention törmäyksen esto minimoi riskit laserpään kolariin optimoidun leikkausstrategian avulla. Drop&Cut toiminto helpottaa tuotantoa olemaan kustannustehokkaampi mahdollistaen jäännöslevyjen tehokaan käytön. 86 prometalli 3–4/2015