prometalli 3+4/2015 - Page 87

Valmistamiemme laadukkaiden hiomatuotteiden ja sähköhiomakoneiden lisäksi valikoimaamme kuuluu kattava joukko ammattikäyttöön suunnattuja katkaisu- ja timanttilaikkoja, hiomalaikkoja sekä puhdistuslaikkoja. Tutustu uutuuksiin ja jatkuvasti kehittyvään tuotevalikoimaamme ja löydä parhaat ratkaisut metallin sekä muiden materiaalien hiontaan, puhdistukseen ja viimeistelyyn. Oy KWH Mirka Ab www.mirka.fi Quality from start to finish Tehokasta kovasorvausta: SANDVIK COROMANTIN CB7015-TERÄLAADULLA MERKITTÄVÄT SÄÄSTÖT VAIHDETUOTANNOSSA Vaihteistojen valmistus on tyypillisesti massatuotantoa, jossa myös syöttöä voidaan kasvat- yksikkökustannuksella on suuri merkitys. Sandvik Coromantin taa olennaisesti. Pinnankarheu- terälaatu CB7015 tarjoaa kustannustehokkaan ja aikaa sääs- dessa päästään tyypillisesti rei- tävän kääntöteräratkaisun kovasorvaukseen. Laadun käyttö- lusti alle 3,2 µm:n. Xcel-geomet- alue on laaja, ja sillä saadaan optimaalinen pinnankarheus – rialla ja 0,3 mm:n syötöllä saa- myös ilman lastuamisnestettä. vutetaan parhaimmillaan 1  µm:n Sandvik Coromant on maailmanlaajuisesti johtava kone- pinnankarheus. Lisäksi Xcel- pajateollisuuden lastuavien työkalujen, työkaluratkaisujen ja terissä on jopa kahdeksan terä- koneistusosaamisen toimittaja. CB7015 on CBN-laatu, joka särmää, mikä antaa mahdollisuu- on suunniteltu laajalle käyttöalueelle ja antaa optimaalisen den lyhentää tuotanto­aikoja ja pinnankarheuden vaihteisto-osien tuotannossa. Erityisen hyvin säästää todella tuntuvasti kappa- CB7015 soveltuu hiiletyskarkaistujen terästen (58–65 HRc) lekohtaisissa kustannuksissa. Kui- koneistukseen. Kulumiskestävää keraamista sideainetta hyö- vakoneistus eliminoi lastuamis- dyntävä CBN-laatu soveltuu innovatiivisen Safe-Lock™ ‑kiin- nesteestä aiheutuvat kustannuk- nitysjärjestelmän ansiosta ihanteellisesti myös kuivakoneistuk- set, pienentää investointitarpeita seen. Kaikki vakiomuodot ja paikoitustoleranssit ovat mahdol- ja säästää lastujen käsittelykus- lisia. tannuksia – siis säästöä säästön Sandvik Coromantin CBN-terävalikoima käsittää vakionirkkojen ohella myös wiper- ja Xcel-mallit. Patentoidun wiper-geo- päälle. n Sandvik Coromantin terälaatu CB7015 on ensisijainen valinta hiiletyskarkaistujen vaihteistoosien sorvaukseen. metrian etuna on huomattavasti parempi pinnankarheus tavan- Lisää autoteollisuudelle tarkoitettuja ratkaisuja: omaisilla lastuamisarvoilla. Hyvän pinnankarheuden lisäksi www.sandvik.coromant.com/fi-fi/industrysolutions/automotive/ 3–4/2015 prometalli 85