prometalli 3+4/2015 - Page 84

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Laajennusosan tuotanto. KAKSINKERTAISTETUT TOIMITILAT, KASVANUT KONEKANTA JA LEAN-AJATTELU ESKOMATIC OY:N KASVUN VAUHDITTAJANA Eskomatic Oy on vuonna 1976 perustettu turkulainen alihan- Jatkuvat investoinnit uusimpaan mahdolliseen koneistus- kintakoneistuksiin erikoistunut yritys, joka toimittaa koneistet- teknologiaan ja lastuaviin työkaluihin yhdessä ammattitaitoi- tuja tuotteita kokonaisvaltaisesti eri teollisuuden aloille ja pys- sen ja motivoituneen henkilökunnan kanssa parantavat myös tyy toimittamaan myös vaativat hienomekaaniset koneistukset osaltaan yrityksen kilpailukykyä ja ylläpitää hyvää laatuta- sekä kokoonpanot. Yrityksen liikevaihto on noin 5 M€ ja hen- soa. Noin vuoden kuluessa yritys on vahvistanut konekan- kilökuntaa noin 35 henkeä. taansa yhteensä neljällä työstökoneella. Kaksi CNC-pitkä­ Eskomaticin vahvuutena ovat vaativat sarjakoneistukset ja sorvia, vaakakarainen työstökeskus ja monitoimisorvi on otettu tuotteet toimitetaan myös asiakkaiden toivomuksesta pintakä- asiakkaiden taholta hyvin vastaan. Viimeisin investointi lop- siteltyinä ja kokoonpantuina. Koneistettujen tuotteiden koko- puvuonna käyttöön otettujen vaakakaraisen työstökeskuksen luokka on alle 30 kiloa ja pyörintähalkaisija 1–300 mm. Val- Mazak Nexus 4000 ja monitoimisorvin Index C100 jälkeen mistuserien koko vaihtelee kymmenistä kymmeniin tuhansiin on kesällä käyttöönotettu pitkäsorvi Star SR-10J. Tällä pysty- kappaleisiin. Materiaalina voi olla esimerkiksi erilaiset teräk- tään valmistamaan tehokkaasti alle 10 mm:n halkaisijaltaan set, alumiinit, messingit, muovit ja monet muut raaka-aineet. olevia pyörähdyskappaleita, joihin saadaan samalla asetuk- Asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialojen osaajia mm. sella tehtyä myös jyrsintöjä. kone- ja laitevalmistajat, ase-, lääke-, ja lukkoteollisuus, biotekniikka sekä laboratorio- ja hammaslääkärilaitevalmistajat. Runsas vuosi sitten on otettu käyttöön 1  500 neliön laa- Eskomatic pyrkii Lean-filosofian mukaisesti karsimaan pois kaiken lisäarvoa tuottamattoman tekemisen. Lean 5S:n käyttöönoton myötä turha etsiminen on vähentynyt oleellisesti ja jennusosa, joka tuplasi yrityksen toimitilat. Järeämmät lattiat työturvallisuus sekä -viihtyvyys ovat parantuneet. 5S poisti tuo- vähensivät koneistuksessa helposti syntyvää värinää ja mah- tannosta turhat tavarat ja työkalut ja käytössä oleville merkit- dollistivat monipuolisempien ja raskaampien työstökoneiden tiin selkeät paikat. Toimitilojen lattiat ovat vaaleat ja pinnoitus käyttöönoton. Käyttökokemukset LED-valaistuksesta ovat myös on helposti puhtaana pidettävää materiaalia. Vaaka-tasoja on olleet hyvät. Pienetkin koneistettujen tuotteiden yksityiskohdat pyritty poistamaan, jotta niille ei pystyttäisi laskemaan mitään näkyvät tavallista valaistusta paremmin LED-valossa ja tämä sinne kuulumatonta tavaraa. Yrityksen Lean-projektit jatkuvat helpottaa laadun valvontaa. Määrätietoista toimintaa on jat- edelleen syksyllä alkavilla Lean-koulutuksilla. Eskomatic pyrkii kettu remontoimalla vanhoja tuotantotiloja uusimalla lattiapin- olemaan tuotantoympäristöltään maailmanluokkaa ja Suomen toja ja maalaamalla seinät. Vanhassa tuotantotilassa on myös tehokkain alihankintakoneistamo. n uusittu layoutia, sähkösyöttöjä, paineilmaverkkoja ja työpisteitä. 82 prometalli 3–4/2015 Lisätietoja: eskomatic@eskomatic.fi, www.eskomatic.fi