prometalli 3+4/2015 - Page 78

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. DORMER TOOLS ON NYT DORMER PRAMET Dormer Pramet on muodostunut vuonna 2014 tapahtuneesta Uudet kotisivut avattu fuusiosta, jolloin pyörivien työkalujen valmistaja Dormer Tools Yhdistymisen myötä myös kotisivut saivat uuden ilmeen. ja kääntöpaloja valmistava Tsekkiläinen Pramet Tools yhdisti- Sivuilta löytyy mm. suuri määrä esitteitä ja tuoteluette- vät voimansa. Yrityksillä on pitkä, jopa 150 vuoden historia loita myös suomeksi, sekä työkalunvalintaohjelma ­Selector, lastuavien työkalujen valmistajina. ­e-tuoteluettelo ja linkit Youtubeen ja Facebookiin. D ­ ormer Virstanpylväs oli 1. heinäkuuta 2015, jolloin Pramet Tools työkalut tulivat myyntiin myös Pohjoismaissa. Tämän myötä Dormer Pramet voi nyt tarjota asiakkaille erittäin kattavan työ- Pramet esittelee uudistunutta työkalupalettiaan mm. ­Alihankintamessuilla. Dormer Prametilla on 30 myyntikonttoria, jotka palve- kaluohjelman. Prametin valikoimasta löytyy kääntöterätyökalut levat yli 100 markkina-alueella ympäri maailman. Tuotteita sorvaukseen, jyrsintään ja poraukseen. Dormerin valikoimasta valmistetaan moderneissa tuotantolaitoksissa Euroopassa ja löytyy pyörivät työkalut pikateräksestä ja kovametallista, kuten Etelä-Amerikassa. Esimerkkeinä ovat kierretappien valmistus porat, kierretapit, jyrsimet, upottimet ja kalvimet. Ruotsissa ja kääntöpalatyökalujen tuotanto Tsekissä. n Yhteisen tuotealustan tarkoitus on tarjota asiakkaille laaja valikoima laadukkaita työkaluja, yksinkertaistaa logistiikkaa ja helpottaa palvelun saantia. Lisätietoja www.dormerpramet.com ONKO TEILLÄ SUODATETTAVAA PÖLYÄ TAI SAVUA? Industri-Textil Job Oy on Pohjoismaiden johtava suodatinlaittei- Tuotteet: den, -elementtien ja varaosien toimittaja. Yhtiön ydinosaamis- – Letkusuodattimet aluetta ovat pölyävät ja savuavat prosessit, joista yrityksellä – Kasettisuodattimet on useiden kymmenien vuosien ja yli kahden tuhannen toteute- – Patruunasuodattimet tun projektin kokemus. –  Kaasun pesurit, täytepatja- ja pyörrevirtapesurit Suunnittelemme ja toteutamme uudet järjestelmät ja paran- –  Kiinteät ja siirrettävät keskussiivousjärjestelmät namme olemassa olevien laitteistojen toimintaa modernisoin- –  Syklonit ja Multisyklonit neilla. –  Korkean lämpötilan keraamiset suodattimet Järjestelmätoimitusten lisäksi toimitamme kaikki uudet ja –  Atex-suodattimet räjähdysvaarallisille pölyille perinteiset suodatinmateriaalit, suodatinelementit, varaosat ja –  Varaosat, suodatinletkut, -kasetit ja -patruunat komponentit olemassa oleviin suodatinlaitteistoihin. –  Puhdistusjärjestelmän ajastimet, kulmaventtiilit Huollamme ja ylläpidämme laitteistot ja koulutamme   sekä venttiilivaraosat niiden käyttäjät. Annamme myös asiantuntevaa konsulttiapua –  Huolto-, mittaus- ja asennuspalvelut kaikissa teollisuuden pölyjen ja savujen suodattamiseen liitty- –  Konsultointipalvelut ja kanavistolaskennat ­ sioissa.   n vissä a Lisätietoja: www.industritextil.fi EUROFASTENERS YHTEISTYÖHÖN LINDAPTER:N KANSSA Eurofasteners Oy on voimakkaasti kasvava kiinnitystarvik- jälleenmyynti- ja yhteistyösopimuksia noin 35 yrityksen kanssa keiden ja komponenttien toimittaja Suomessa ja Virossa. Yri- maailmanlaajuisesti, joista pääpaino on edelleen Euroopan tyksen tuotevalikoimaan kuuluu esimerkiksi kiinnitystarvik- markkinoilla, mutta kasvua on myös Amerikoissa ja Aasiassa. keet, muovituotteet, tuotannon tarveaineet, sähkökomponen- Suomessa Lindapter:n jälleenmyynti tähän päivään asti on tit ja asiakaskohtaiset tuotteet. Eurofasteners Oy:n solmit- tapahtunut Ruotsin kautta, mutta Eurofasteners:n solmittua sopi- tua ­yhteistyö/jälleenmyyntisopimuksen Lindapter:n kanssa muksen Lindapter:n kanssa, Eurofasteners sai yksinoikeuden tuote valikoima kasvaa entisestään. Uusista tuotteista hyvänä Suomessa tapahtuvaan Lindapter:n tuotteita koskevaan kaup- esimerkkinä toimikoon Hollo Bolt, missä insinöörityö ja paan. n Lindapter:n osaaminen hyvin kiteytyy. Lindapter yrityksenä perustettiin vuonna 1935 Englantiin. Vuosien saatossa yrityksen kasvua tukemaan he ovat tehneet 76 prometalli 3–4/2015 Lisätietoja: info@eurofasteners.fi, www.eurofasteners.fi, www.lindapter.com