prometalli 3+4/2015 - Page 74

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. JUNGHEINRICH VOITOKAS IFOY 2015 -KILPAILUN ENINTÄÄN 3,5 TONNIN VASTAPAINOTRUKKIEN KATEGORIASSA Jungheinrich voitti tänä vuonna International Forklift Truck of the Year (IFOY) -kilpailun enintään 3,5 tonnin vastapainotrukkien sarjan. Hampurilaisen trukkivalmistajan EFG S30s -vastapainotrukki oli kansainvälisen ammattilehdistön kärkinimistä koostuneen juryn suosikki. ”Olemme erittäin iloisia trukkiemme ehdokkuudesta ja menes- etuja on huippumoderni ergonominen ohjaamo, jota kehi- tyksestä äskettäisessä IFOY 2015 -kilpailussa. Se osoittaa tettäessä kuljettaja nostettiin keskipisteeseen. Innovatiivinen Jungheinrichin olevan jälleen alan teknisen kehityksen kär- ohjaamo tarjoaa intuitiivisen työympäristökokonaisuuden. Kul- jessä“, Jungheinrichin markkinointijohtaja Marcus Karst iloit- jettajan istuimen ergonominen käsinoja on uudistunut kauttaal- see. Saksan Hampurissa päämajaansa pitävä Jungheinrich on taan. Kuljettajan viestijärjestelmä sisältää uuden hallintalait- aiempinakin vuosina saanut arvostetun IFOY-palkinnon yli 3,5 teen, värinäytön, USB-portin sekä mahdollisuuden erilaisten tonnin vastapainotrukkien sekä varastotrukkien sarjassa. ”Säh- laitteisto- ja ohjelmistosovellusten asentamiseen. kökäyttöisen EFG S30s -vastapainotrukkimme tämänvuotinen EFG S30s:ssä on käytössä ainutlaatuinen Pure Energy voitto kuvastaa myös sitä, että olemme yksinkertaisesti ykkösiä -konsepti, joka pitää energiankulutuksen erittäin alhaisena. innovoinnissa ja asiakaslähtöisyydessä“, Karst toteaa. Siksi trukkia voi käyttää kahden työvuoron ajan ilman akun Sähkökäyttöiset vastapainotrukit jaksavat kaksi vuoroa ilman akun vaihtoa vaihtotarvetta. Helmikuusta 2015 lähtien Jungheinrichin joihinkin sähkökäyttöisiin trukkeihin on ollut saatavana lisävarus- Palkittu EFG S30s -vastapainotrukki on IFOY-palkinnon teena kaksivuorokäyttö ilman välilatausta ja akunvaihtoa. n viime vuonna korjanneen EFG S40s:n ”pikkuveli”. Jungheinrichin Moosburgin-tehtaalla valmistettavan trukin ehdottomia Lisätietoja: www.jungheinrich.fi UUTTA TEKNIIKKAA ORBITAALIHITSAUKSEEN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Erikoishitsauksissa käytettäviä hitsauslaitteita toimittava Suo- valmistanut laitteita jo yli 50 vuoden ajan. Järjestämme myös men Teknohaus Oy perustettiin 1987. Syksyllä yritys on koulutusta ja käyttötukea sekä hoidamme huollot ja kalibroin- mukana Alihankinta 2015 -messuilla Tampereella. nit.” ”Aiomme esitellä messuilla hitsauspalvelua ja asennustoi- Automaattihitsauksessa operaattori ei enää puutu varsinai- mintaa sekä plasmaleikkauksessa käytettävää viisteteknolo- seen hitsaustapahtumaan, joten laitteiden on oltava oikein sää- giaa”, kertoo Suomen Teknohaus Oy:n toimitusjohtaja Petri dettyjä. Leppikangas. ”Toimimme urakoitsijana etenkin erikoiskaasuputkistojen Laitteet suunniteltu vaativaan käyttöön ja puhdasvesiputkistojen orbitaalihitsauksessa. Tällaisia putkis- Uusimpina tuotteina markkinoille ovat tulleet P4- ja P6-hitsaus- toja on esimerkiksi lääke-, elektroniikka- ja petrokemian teolli- laitteet. suuslaitoksilla.” Vastaavanlaisia erikoiskaasuputkistoja on myös tutkimuslaitoksilla sekä yliopistoilla, jotka tutkimustyössään käyttävät puhtaita kaasuja. ”Polysouden P4 soveltuu ohuiden seinämien yksipalko­ hitsaukseen, kun taas P6 mahdollistaa monipalkohitsauksen useiden muuttujien avulla.” ”Laitteet on suunniteltu alusta pitäen aivan uudenlaisiksi. Orbitaalihitsauksessa on nyt siirrytty tietokoneaikaan: prosessi, Monipuolista kokonaispalvelua Suomen Teknohaus myy ja tuo maahan orbitaalihitsauslaitteistoja, mutta myös käyttää niitä itse. ”Toimitamme orbitaalilaitteita esimerkiksi konepajoille, jotka valmistavat vaikkapa voimalaitosten lämpökattiloita tai kone ja käyttöliittymät vastaavat tämän päivän vaatimuksia.” Käyttöliittymät toimivat Leppikankaan mukaan suomen kielellä, mutta operaattorin valittavissa on useita muitakin käyttökieliä. ”Orbitaalihitsaus on Suomessa kasvava ala, mutta se ei ole muunlaisia vaativia putkirakenteita. Alihankintana tehtävät hit- vielä kovin tavallinen hitsausmenetelmä muualla kuin korkean saukset voimme tehdä joko omissa tiloissamme tai asiakkaan teknologian aloilla. Nyt se on kuitenkin yleistymässä muun tuotantotiloissa”, Leppikangas selvittää. muassa elintarviketeollisuudessa”, toteaa Leppikangas.  n ”Olemme erikoistuneet nimenomaan orbitaalihitsauslaitteisiin. Edustamme Suomessa ranskalaista Polysoudea, joka on 72 prometalli 3–4/2015 Lisätietoja: www.teknohaus.fi