prometalli 3+4/2015 - Page 71

SPRAYTEC JA AA-TEKNO YHDISTYVÄT Pintakäsittelyalan yritykset Spraytec ja AA-Tekno ovat yhdistyneet 14.4.2015. Syntyvän konsernin nimeksi tulee Spraytec ja AA-Tekno toimii sen tytäryhtiönä. Spraytec Oy:n toimitusjohtajaksi siirtyy Petrik Eklund, joka aloittaa tehtävässä heti. Yritysjärjestelyiden jälkeen asiakkaita voidaan palvella entistä voimme tarjota laajalle asiakaskunnalle sopivia ratkaisuja niin laajemmin. Osaaminen kasvaa, koska AA-Tekno on toimi- maalausrobotiikkaan kuin jauhe- ja märkämaalauksen sovel- nut pitkään jauhemaalauksen asiantuntijana ja Spraytec puo- luksiin. Voimme näin parantaa teollisuuden kilpailukykyä”, lestaan on märkämaalauksen osaaja. Yhdistymisen jälkeen tähdentää toimitusjohtaja Petrik Eklund. Spraytec on merkittävämpi toimija pintakäsittelyalalla ja asiak­ kailleen monipuolinen ratkaisujen toimittaja. Muutoksessa myös yrityksen organisaatio kasvaa. Jatkossa Spraytec:in markkina-alue on Suomi ja Baltian maat. Yhtiön tavoite on olla tulevaisuudessa pintakäsittelyalan merkittävä toimija. n asiakkaita palvelee viiden hengen asiakaspalvelutiimi ja huollosta, asennuksesta sekä kunnossapidosta vastaa neljä henkilöä. Uuden järjestelyn myötä tekninen tuki ja osaaminen kas- Lisätietoja: vavat merkittävästi. www.spraytec.fi ”Näen syntyvän yhtiön tulevaisuuden valoisana, koska www.aa-tekno.fi www.smt.sandvik.com/fi terasmyynti@sandvik.com puh. 020 544 121 Mittaustekniikan asiantuntija 2D/3D LASERPROJEKTORIT paikoitettavien ja työstettävien tuotteiden kohdistamiseen ja paikoitukseen koneenkäyttäjän tai työstörobotin avuksi. Kohteina mm. porrasvalmistajat, kattotuolivalmistaja, huonekaluteollisuus, ym. 3–4/2015 prometalli 69