prometalli 3+4/2015 - Page 70

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. IC806 – TERÄLAATU TOIMII HYVIN INCONELLIN JA MUIDEN KUUMALUJIEN SUPERSEOSTEN SORVAUKSESSA ISCAR on tuonut markkinoille IC806 – SUMO TEC PVD päällysteisen terälaadun, joka on tarkoitettu kuumalujille superseoksille ja erityisesti Inconel 718:lle. Inconel 718 kuuluu nikkelipohjaisten superseosten ryhmään ja sitä käytetään kohteissa jossa materiaalilta vaaditaan korkeaa lämmön- ja korroosionkestävyyttä. Tätä haastavaa materiaalia käytetään mm. lentokoneteollisuudessa moottorien osissa, jotka joutuvat sietämään korkeita lämpötiloja sekä öljy- ja energiantuotannon komponenteissa. Suurin haaste Inconel 718:aa koneistettaessa ovat terä- pystytään tätä haastavaa materiaalia koneistamaan tehok- palan leikkuusärmään kohdistuva kova kuumuus, joka johtuu kaasti ja onnistui siinä kehittäessään IC806:n. Laadussa on koneistettavan materiaalin kuluttavista kitkaominaisuuksista yhdistetty erittäin hienorakeinen kovametallilaatu, jolla on (korkea nikkelipitoisuus 50–55% ja kromipitoisuus 17–21%). erinomaiset kulutuskestävyysominaisuudet, ja uudenaikainen Kitka aiheuttaa teräpalan nopeaa kulumista, lohkeilua ja leik- PVD TiAlN pinnoite. Terälaadussa on lisäksi varsinaisen pin- kuusärmän murtumista. Nämä ominaisuudet lyhentävät lastua­ noituksen jälkeinen viimeistelykäsittely, joka parantaa vielä van työkalun kesto­ikää ja aiheuttavat leikkuusärmän nopeaa sen kesto-ikää ja luotettavuutta. n kulumista jopa alhaisilla leikkuunopeuksilla. ISCAR halusi tuoda markkinoille terälaadun, jonka avulla KAIKKI SÄRMÄT KÄYTTÖÖN Seco Tools AB havaitsi tutkimuksissaan, että noin 11 % poisheitettyjen kääntöterien särmista on käyttämättömiä. Tähän on ratkaisuna uudet Duratomic® kääntöterät, joiden käyttämättömiä särmiä on lähes mahdotonta olla huomaamatta. Duratomic -teknologia, käyttömahdollisuuksien optimointi on edistyksellisen tutkimuksen tulos, joka kantaa myös tulevaisuuden haasteissa. Tuloksena on sitkeät, kuumuutta ja kulumista kestävät sekä kemiallisesti passiiviset kääntöterälaadut, joiden kestoaika on pidempi jopa korkeammilla lastuamisnopeuksilla. Luotettavuus – ei äkkinäisiä terärikkoja, ylimääräisiä asetusaikoja ja vähemmän susikappaleita. Uudet kääntöterälaadut TP2501, TP1501 ja TP0501 terästen sorvaukseen takaavat maksimaalisen luotettavuuden, kuluman ennustettavuuden ja tuottavuuden. Nämä kolme laatua kattavat kaikki sorvaussovellukset. Duratomic-pinnoitustekniikka otettiin käyttöön jo vuonna 2007. Toisen polven entistäkin suorituskykyisempi pinnoitusmenetelmä parantaa ensimmäisen sukupolven α-faasin atomitasolla manipuloitua Al2O3-pinnoitetta. n Lisätietoja: www.secotools.com/duratomic 68 prometalli 3–4/2015 Lisätietoa ISCARin asiantuntijoilta ja internetistä: www.iscar.fi