prometalli 3/2018 - Page 57

GEARWATCH – partikkelilaskentaan perustuva uusi kunnonvalvontaratkaisu teollisuusvaihteille David Brown Santasalo tuo markkinoille uuden tavan toteut- taa prosessille kriittisten vaihteiden kunnonvalvonta älykkäällä ja kompaktilla GearWatch -kunnonvalvontajärjestelmällä. GearWatch -palvelun standardikomponenttina on partikkeli- laskuri, jolloin vaihteiden kunnonvalvonta voidaan järjestää samanaikaisesti sekä kustannustehokkaasti, että havaitsemalla set vaihteen pitkäikäiselle ja luotettavalle toiminnalle. Muita alkavat vikaantumiset hyvin aikaisessa vaiheessa. mittaus­menetelmiä joita GearWatch järjestelmän Pro -versioon GearWatch kunnonvalvontajärjestelmä on kehitetty David Brown Santasalon asiantuntijatiimissä vuosikymmenien koke- muksella teollisuusvaihteiden suunnittelun, valmistuksen, huol- voidaan liittää ovat pyörimisnopeus, värähtelyt, lämpötilat, öljyn paine ja momentin mittaus. Koska partikkelimittausjärjestelmä on edullinen ja luo- lon ja kunnonvalvonnan näkökulmasta. Järjestelmä mittaa, tal- tettava tapa järjestää vaihteiden kunnonvalvonta verrattuna lentaa ja analysoi tietoa 24/7 raportoiden muutoksista reaali­ perinteisiin menetelmiin ja järjestelmiin verrattuna, David ajassa pilvipalveluun ja hälytykset on mahdollista lähettää Brown Santasalo arvioi uutta palvelutarjontaa ja sen muka- käyttäjille sähköpostilla tai tekstiviestillä. naan tuomia etuja erittäin houkutteleviksi. Itse mittausteknolo- GearWatch järjestelmää on mahdollista laajentaa esim. öljynlaatumittauksiin, jolloin vaihteiden operointiin ja kunnos- giasta Santasalolla on jo pitkä kokemus osana muita yrityk- sessä aiemmin käytettyjä kunnonvalvontajärjestelmiä. n sapitoon tuodaan proaktiivinen lähtökohta varmistamalla vaih- teen voiteluöljyn hyvä kunto ja näin ollen luoden edellytyk- Lisätietoja: www.dbsantasalo.com EOS GMBH:N MUOVIN SEKÄ METALLIN 3D-TULOSTIMET TUOTANTOKÄYTTÖÖN Eurooppalaisten korkealaatuisten GF Machining Solutions ryh- män koneiden maahantuojana toimiva Tamspark Oy laajen- taa toimintaansa. Maaliskuussa Konepaja 2018 messuilla jul- kaistiin yhteistyö EOS GmbH:n kanssa, koskien kaikkien tuot- teiden myyntiä, sekä muovin että metallin 3D tulostimia. EOS valmistaa ammattikäyttöön 3D tulostimia, joilla pääs- tään sekä polymeereissä että metallissa todelliseen tuotanto- tulosta. Vaikka EOS GmbH on saksalainen yritys, on suoma- lujuuteen ja laatuun – kiitos käytetyn pulveripetimenetelmän laisen työn ja osaamisen osuus menetelmässä erittäin tärkeä sekä EOS materiaalihallinnan. ja kunnioitettava. Oleellinen osa EOS:n maailmanlaajuista osaamista on metallitulostuksen puolella Suomessa toimiva EOS materiaa- FFG Europe, yksi maailman suurimmista likehitysyksikkö. Yksikössä kehitetään jatkuvasti sekä mate- työstökoneryhmittymistä vahvistuu Suomessa riaaleja että niiden työstöparametreja. Voidaan jopa sanoa Yhteistyö Tamspark Oy:n ja Tarkkuuskoneet Oy:n kanssa laa- metallin 3D-tulostuksen olevan pitkälle suomalaisen osaamisen jenee. Yritykset vastaavat yhdessä FFG Europe koneryhmi t- tymän myynnistä ja jälkimarkkinointipalveluista Suomessa. Molemmat yritykset tunnetaan erityisesti korkealaatuisten työs- tökoneiden maahantuojana ja edustajana sekä erikoiskonei- den ja tuotantoautomaation kokonaisratkaisuiden toimittajana. FFG ryhmässä on mukana jyrsinkoneiden, sorvien sekä sorvauskeskusten ja hiomakoneiden valmistajia, joista monet tarjoavat avaimet käteen toimituskokonaisuuksia asiak- kaalle.   n Lisätietoja: www.tamspark.fi 3/2018 prometalli 57