prometalli 3/2018 - Page 55

PIENTEN LÄÄKETIETEELLISTEN KAPPALEIDEN KONEISTUS Lääketieteessä käytettävien pienten osien valmistus on yksi nopeinten kasvavista koneistuksen osa-alueista maailmassa. Pienet ja usein monimutkaiset osat joudutaan yleensä vielä koneistamaan haastavista materiaaleista mm. titaanista. Näiden kappaleiden valmistus vaatii konepajalta erikoisosaamista ja oman vaikeutensa tuovat vielä piensarjat ja prototyyppien valmistus. ISCARin entistä laajemman työkaluvalikoiman pienten kappaleiden koneistukseen on mahdollistanut uusien geometrioiden ja erittäin luotettavien kiinnitysten kehittäminen sekä työkaluasetusten onnistunut minimointi. Kenttätestien ja tuotekehityksen kautta rakennettu ohjelma on kasvanut sekä uusien että jatkokehitettyjen tuotteiden kautta. Työkalut lääketeollisuuden tarpeisiin Korkeapainejäähdytys pistosorvaustyökaluihin Sveitsiläistyyppisissä koneissa käytettävissä GEHSR/L työkaluihin, joissa teräpala voi- daan vaihtaa työkalun kummaltakin puolelta, on lisätty korkeapaine jäähdytyskanavat (JHP). Niiden avulla pystytään sorvaamaan entistä haastavampia aineita ja paranta- maan työkalun kestoa sekä lastunhallintaa. Entistä lyhyemmät versiot työkaluista paran- tavat tukevuutta ja sitä kautta kappaleen pinnanlaatua. PENTACUT Suositusta ja tukevasta PENTACUT pistoterästä, jossa on 5 leikkuusärmää, on saata- vissa nyt myös 17 mm halkaisijalla oleva teräpala joka soveltuu korkeintaan 4 mm pis- tosyvyyksiin. Teräpaloja on saatavilla halkaisijoissa 0.25–3.18 mm ja eri geometrioilla katkai- suun, uranajoon, pistosorvaukseen ja kierteen sorvaukseen. Pienten osien sorvaus Jotta pienien osien sorvaus olisi mahdollista, on ISCAR julkaissut uudet sekä positiivi- silla että negatiivisilla paloilla olevat sorvaustyökalut pienille halkaisijoille. Varret ovat saatavana teräksisinä tai kovametallisina ja niissä jäähdytys ohjataan aina työkalun läpi suoraan leikkuusärmään. Työkaluissa käytetään uusia positiivisia yksipuoleisia EPGT (75°/Dmin=4,5mm) ja CCGT (80°/Dmin=5,0mm) hiottuja teräpaloja. Negatiiviselle kaksipuoleisille paloille suunnitelluissa työkaluissa, joissa Dmin=12 mm, käytetään vuorostaan WNMP (80°) ja DNGP (55°) teräpaloja. Näiden lisäksi tarjolla on ISCARin uudet kaksipuoleiset, nel- jäsärmäiset teräpalat jotka ovat vaihtoehto ISO-normin mukaisille positiivisille kaksisär- mäisille teräpaloille. Reikiä SUMOCHAM porilla Halkaisijavalikoiman pienemmässä päässä, ISCARin SUMOCHAM ohjelma on laajen- tunut kattamaan jo halkaisija alueen 4–5,9 mm, 0,1 mm välein. Neljä eri