prometalli 3/2014 - Page 81

Position Adaptive Control (PAC) ja inertialle. Koneistajan ei enää tarvitse itse määritellä kuor- PAC säätää syöttöä, joka riippuu sijainnista, ja muuttaa maa eri tilanteissa, mikä vähentää virheitä. koneen parametrejä riippuen akseleiden sijainnista. Näin saavutetaan parempi muototarkkuus akseleiden koko liikealueella. Motion Adaptive Control (MAC) Load Adaptive Control (LAC) MAC säätää syöttöä riippuen koneen liikkeistä; se säätää LAC säätää syött