prometalli 3/2014 - Page 78

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TURVALLISIA ROBOTTEJA TEOLLISUUTEEN JA HENKILÖKOHTAISEEN HOITOON TEKSTI: VILLE SALORANTA / METSTA KUVA: WWW.CARE-O-BOT.DE Robottien merkitys yhteiskunnassa on kasvamassa. Staattisten teollisuusrobottien lisäksi robotteja käytetään nykyään myös tutkimuskäytössä Marsin pinnalla, sotilaskäytössä miinanraivaukseen, lääketieteessä leikkauksissa ja palvelurobotteina (esim. imurirobotit ja henkilökohtainen hoito). Kansainväliset robotiikan standardit ovat olennaisessa osassa robottien turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Care-O-bot 3. Robottien standardisointiin kuuluu itse robotin ja sen toimilaitteiden ja työkalujen standardisoinnin lisäksi ohjausjärjestel- Tietoruutu: män laitteiston ja ohjelmiston standardisointi. Standardisointi- Kansainvälisestä robottien ja robottilaitteiden työn päätavoitteena ovat teollisuuden ja henkilökohtaisen hoi- standardisoinnista vastaa tekninen komitea ISO/ don robottien turvallisuusstandardit. TC 184/SC 2 Robots and robotic devices. Komitea Robotiikan perusstandardina voidaan pitää standardia on perustettu vuonna 1983 ja standardisoinnissa on ISO 9787, joka on päivitetty vuonna 2013. Siinä käsitellään mukana useita robottien valmistajia ja käyttäjiä, jotka robottien ja robottilaitteiden koordinaattijärj \