prometalli 3/2014 - Page 76

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. VALIMOINSTITUUTTI TUOTTAA VALUJA JA VALUPALVELUJA Valimoinstituutin toiminta-ajatuksena on suomalaisen valun käyttö ja sen edistäminen. Valimoinstituutin toiminnan kivijalat ovat yrityksille tuotetta- seen tuotteeseen nopeasti ja mahdollisimman täydellisenä. vat palvelut, koulutus ja erilaiset tutkimushankkeet. Palveluiden Valimoinstituutti ei kuitenkaan kilpaile kaupallisten toimijoiden osuus on kasvanut siten, että ne tällä hetkellä muodostavat jo kanssa, vaan tarjottavat palvelut liittyvät useimmiten asiakkai- lähes 95 % Valimoinstituutin liiketoiminnan volyymista. Palve- den omiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. lut kattavat mm erilaiset selvityshankkeet, protovalujen tuotannon, yksittäiskappaleiden valamisen, erikoisvalumateriaalit Valimoinstituutti tulevaisuuden tekijänä sekä valujen ja niiden käytön suunnitteluun liittyvän koulutuk- Suomen valimoalan oman näkemyksen mukaan kotimaisen sen. Valimoinstituutin asiakkaista lähes 90 % on valun käyttä- valimoteollisuuden tulevaisuus edellyttää erikoistumista ja jiä, mutta myös valimot ovat havahtuneet siihen, ettei kaikkea kykyä korkeaa osaamista vaativien valutuotteiden nopeaan tarvitse tai kannata tehdä itse. toimittamiseen. Valimoinstituutti tukee omalla toiminnallaan ja Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Valimoinstituutti osaamisellaan näiden tavoitteiden toteutumista samalla kun voi tarjota asiakkailleen mm. hiekkamuottien valmistusta 3D- se levittää tietoutta modernin valamisen mahdollisuuksista yhä tulostuksena, koesulatuksia ja -valuja, protovalujen valmis- vaativampien koneenosien potentiaalisena val Z\