prometalli 3/2014 - Page 72

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. MAZAK ESITTELEE UUTUUKSIA SYKSYN MESSUILLA Loppuvuosi on maailmalla jälleen suurten työstökonemessujen paleteilla olevat koneet. Nyt myyntiin tullut HCN5000III pys- aikaa. Tapahtumien sarjan aloittaa 8.–13.9. Chicagossa jär- tyy käsittelemään työkappaleita ja kiinnittimiä, jotka ovat hal- jestettävä IMTS 2014. AMB 2014 pidetään puolestaan Stutt- kaisijaltaan enintään 800 mm ja korkeudeltaan enintään gartissa 16.–20.9. Levykonepuolen päätapahtuman asemaa 1 000 mm. NEXUS III -sarjan suunnittelussa on kiinnitetty eri- kantaa edelleenkin EuroBLECH Hannoverissa 21.–25.10. Lop- tyistä huomiota koneiden nopeuteen, kiihtyvyyteen, monipuo- puvuoden viimeisenä merkittävänä messutapahtumana esiin- lisuuteen ja automatisointiin. NEXUS III -sarjan koneiden kaik- tyy Tokion JIMTOF 30.10.–4.11. Maailman johtaviin työstö- kien lineaariakseleiden kiihtyvyys on 1G. Tämä takaa sen, konevalmistajiin kuuluvalle Yamazaki Mazakille syksyn suu- että huippupikaliikenopeus 60 m/min saavutetaan ennen ret messut ovat erittäin merkittäviä uusien konemallien esittely- näkemättömän nopeasti. Myös työkalunvaihto (2,6 sekun- ja julkaisutapahtumia. Mazakin suomalaisen edustajan Wihu- tia lastusta lastuun) ja paletinvaihto (8 sekuntia) sujuvat sel- rin myyntihenkilöstö on paikalla palvelemassa suomalaisia vie- västi aiempaa nopeammin. Työkalumakasiinin koko on valit- raita kaikissa merkittävissä maailman työstökonemessutapah- tavissa 40 ja 348 työkalun väliltä. Monipuoliseen ominaisuus- tumissa. Suomalaisten konepajaihmisten osallistumisaktiivi- valikoimaan kuuluvat myös neljä karavaihtoehtoa, joiden kier- suus näissä suurtapahtumissa on pantu merkille ja siksi Wihuri rosluvut ovat 12 000–30 000 k/min. Karan kartioksi ja työka- haluaakin panostaa merkittävästi asiakaspalveluun myös lujärjestelmäksi on tarjolla ISO CAT 40, MAS BT 40, edellis- maamme rajojen ulkopuolella. ten Big-Plus versiot sekä HSK-A63. Työpöydän ja paletin kääntöön saa vakiona olevan 1 asteen jaon tilalle täyden syöttä- Monitoimisorvien valikoima laajentuu vän akselin 0,0001 asteen jaolla. HCN5000III on helposti Japanilainen Yamazaki Mazak on ollut pitkään tunnettu moni- automatisoitavissa joko hydraulisten kiinnittimien ja nivelvarsi- toimikoneiden edelläkävijänä. Pienemmän kokoluokan konei- robotin, 6-palettisen palettiradan tai FMS-järjestelmän avulla. siin (istukat 8”–12”) heillä on tarjolla kaksi mallisarjaa. Mazak tarjoaa FMS-ratkaisuksi myös omaa Palletech-järjes- INTEGREX i on täysverinen 5-akselikone, johon on tarjolla telmäänsä, joka voidaan valita 1–3-kerroksisena. Mazak on laaja valikoima ominaisuuksia ja lisävarusteita. INTEGREX j toimittanut jo yli 2 000 Palletechia. Sillä on Mazakin omana puolestaan on hieman riisutumpi ja helppokäyttöisempi ver- tuotteena etunaan äärimmäinen luotettavuus. sio, jonka hinta on selvästi edullisempi. Hinnan ja ominaisuuksiensa ansiosta tämä konemalli on erittäin kilpailukykyinen 2D-putkilaser on uusin lisäys lasermallistoon vaihtoehto perinteisellä työkalurevolverilla varustetulle sorvaus- Syksyn uutuuksiin Mazakin laserkoneiden saralle on tullut täy- keskukselle. Monitoimisorvin etuja ovat esimerkiksi työkalujen sin uusi 2D-putkilaser. TUBE GEAR 150 pystyy leikkaamaan suuri määrä, jyrsinteho, kääntyvän B-akselin mahdollistamat 2,5 kW:n laserresonaattorilla erilaisia ohutseinämäisiä putkip- vinot poraukset ja jyrsinnät ilman kalliita ja kömpelöjä kulma- rofiileja, jotka voivat olla pyöreitä, suorakaiteita tai neliöitä. pitimiä, suuret leikkuunestepaineet ja suuri Y-akselin liike. Kappaleen suurin halkaisija voi olla 152,4 mm ja neliöprofiili INTEGREX j -sarjaan on tullut uutena ominaisuutena toi- 152,4 x 152,4 mm, kun seinämän vahvuus on 6 mm. Leikat- nen sorvauskara, jonka ansiosta yhä useammat kappa- tavien putkien pituudet voivat olla 2 000–6 500 mm. Koneen leet saadaan kerralla valmiiksi yhdellä koneella. Tämän sar- lataus ja \