prometalli 3/2014 - Page 71

MEHI TOOLS ERIKOISTYÖKALUT TEHOSTAVAT TUOTANTOA JA PARANTAVAT KILPAILUKYKYÄ Talouden nykytilanteessa investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat olleet hyvin maltilliset ja osin kalusto on ikääntynyttä ja uudistamista tullaan tarvitsemaan lähivuosina paljon. Suuri vaikutus tehokkuuteen ja kilpailukyvyn parantamiseen on myös työkaluvalinnoilla ja erityisesti erikoistyökaluilla