prometalli 3/2014 - Page 70

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUSIIN STANDARDIVERSIOIHIN ON TULOSSA MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA “Sekä ISO 9001 ja ISO 14001 standardit uudistetaan vuoden 2015 aikana. Uudistettavat standardit vastaavat paremmin tämän päivän liiketoiminnan käytäntöihin ja tarpeisiin”, kertoo Osmo Flink DNV GL:n Markkinointi ja myyntipäällikkö. DNV GL on ollut aktiivisesti mukana ISO 9001 ja ISO 14001 kehityksessä eri työryhmien ja komiteoiden kautta mm. komiteassa ISO/TC/176/2, jonka vastuulla on ISO 9001 uudistaminen. Uusiin standardiversioihin on tulossa merkittä- taa laadunhallintajärjestelmää ja varmistaa haluttujen tulosten saavuttaminen. – Entistä voimakkaampi painotus johtajuuteen ja johdon sitoutumiseen – Enemmän huomiota tavoitteiden käyttöön parannusten saavuttamisen työkaluna – Tarvittavia resursseja koskevat vaatimukset on yhdistetty ja tehty kattavammiksi. – Standardissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota ulkois- viä muutoksia. ISO 9001 ja ISO 14001 yhdenmukaistetaan ISO standardien ylätasonrakenteen (High Level Structure; HLS) mukaiseksi. tettujen prosessien, tuotteiden ja palveluiden hallintaan – Enemmän painoa suunnittelulle ja muutosten hallinnalle, Tämä merkitsee, että tulevat ISO standardit perustuvat yhden- mukaan lukien prosessimuutokset ja hallintajärjestelmän mukaiseen rakenteeseen, joka helpottaa organisaatioita stan- muutokset. dardien implementoinnissa ja hallintajärjestelmien integroinMitä seuraavaksi? nissa. Uudistettuja ISO 9001 ja ISO 14001 standardiversioita Standardien DIS-versiot antavat tietoa muutoksista, jotka astu- odotetaan julkaistavaksi vuoden 2015 loppuun mennessä. vat voimaan kun standardi ensi vuonna julkaistaan. Siirtymä- ISO on myös laatimassa Työ-, terveys ja turvallisuusstandardia aika uuteen standardiin tulee tämän hetken tietojen mukaan ISO 45001:2016 ja sen odotetaan tulevan julkaisuun syys- olemaan kolme vuotta julkaisupäivästä. kuussa 2016.  Tämä tarkoittaa, että vuoden 2016 loppuun Koska standardin DIS-versio on jo julkisesti saatavilla, voi- mennessä kaikki yleisimmät standardit on harmonisoitu ISO vat organisaatiot aloittaa valmistautumisen uuteen standar- HLS-rakenteen mukaisiksi. diin siirtymiseen. DIS-versiosta löytyy lisätietoa uudistetuista vaatimuksista. DNV GL järjestää myös koulutuksia tulevista 2015 ja 2008 eroavaisuudet muutoksista. Asiakkaat voivat myös kysyä muutoksista omilta Alla on esitetty muutamia huomattavimpia muutoksia ISO pääarvioijiltaan. DNV GL:n uuden arviointimenettelyn, Next 9001:2015 ja 9001:2008 välillä: Generation Risk Based Certification, hyödyntäminen tukee – Riskien hallinta on perusta johtamisjärjestelmille: Uudistu- asiakkaiden siirtymistä uuteen standardiin. Next Generation nut standardi haastaa organisaatioita analysoimaan toimin- Risk Based Certification auttaa organisaatiota ottamaan laa- taansa liittyviä riskejä tehokkaan hallintajärjestelmän kehit- jemman näkökulman sidosryhmiin, riskeihin, mahdollisuuksiin, tämiseksi.  sekä myös optimoimaan johtamisjärjestelmäänsä. – Laajempi näkökulma riskien ja mahdollisuuksien hallintaan:   Liiketoimintaympäristön tunnistaminen, muutosten seuranta, Kommentoitavat DIS-versiot ovat nähtävillä SFS:n verkkosivuilla. sekä sidosryhmien olennaisten vaatimusten ja odotusten huomiointi antaa entistä enemmän mahdollisuuksia paran- Lisätietoja: www.dnvba.fi JOKAMUOVI OY Jokamuovi Oy on suomalainen perheyritys, joka valmistaa PVC-pintaisia suojakäsineitä eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Olemme erikoistuneet tuotteissamme suojaamaan kätesi erilaisilta kemikaaleilta, sekä mekaaniselta kulutukselta ja kylmiltä olosuhteilta. Olemme vielä tänä vuonna esillä asiakkaamme osastolla Finn- luttamaan sen oikeassa käytössä. Käythän tutustumassa tuot- METKO tapahtumassa Jämsässä, elokuun lopulla sekä toi- teisiimme, testituloksiin, sekä erilaisiin käyttötarkoituksiin koti- mialamme päätapahtumassa Eurosafety messuilla Tampe- sivuillamme. Jos olet jo tuotteidemme käyttäjä, kuulemme mie- reella, marraskuun alussa. Jos haluat lisää tietoa tuotteis- lellämme käyttökokemuksia ja kehitysideoita. tamme, voit myös aina ottaa yhteyttä suoraan myyntihenkilöi- Tapaamisiin, Jokamuovi Oy, Karoliina Sulkakoski himme, tai etsiä sopivan jälleenmyyjän kattavasta verkostostamme. Tulemme mielellämme kertomaan lisää tuotteista, etsi- Lisätietoja: mään juuri teidän tarkoitukseenne sopivan suojaimen ja kou- karoliina.sulkakoski@jokasafe.fi, www.jokasafe.fi 68 prometalli 3/2014