prometalli 3/2014 - Page 58

”Laadukas työstöneste pidentää kalliiden lastuavien työkalujen käyttöikää huomattavasti.” TYÖSTÖNESTEET KUNTOTESTIIN! TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI KUVAT: FUCHS OIL FINLAND OY Kun vesisekoitteisten työstönesteiden ongelmat huomataan ajoissa, nesteiden huoltaminen on helpompaa. Myös koneille ja työprosessille aiheutuu vähemmän häiriöitä. Lastuavissa työstökoneissa käytetään tavallisesti – muun sekoitteisilla työstönesteillä on puolestaan öljyjä parempi jääh- muassa työstökoneen vaatimusten mukaan – joko suoria dytyskyky ja viskositeetti. työstö-öljyjä tai vesisekoitteisia työstönesteitä eli emulsioita. Sekä öljyjen että emulsioiden tehtävänä on voidella ja Työstö-öljyjen ja vesisekoitteisten työstönesteiden säilyvyydessä on selvä ero. Työstö-öljyt ovat varsin biostabiileja eli nii- jäähdyttää koneita, suojella koneita ja työkappaleita korroo- hin ei tule helposti bakteereja. Vesisekoitteiset työstönesteet siolta sekä pitää työstökoneet puhtaina. Ne lisäävät työkalu- ovat niiden sisältämän veden takia alttiimpia bakteereille ja jen ja teränpalojen käyttöikää ja varmistavat omalta osaltaan niiden mukanaan tuomille ongelmille. hyvän pinnanlaadun. Työstö-öljyillä on yleensä parempi voitelukyky ja korroosionsuojaominaisuus kuin vesisekoitteisilla työstönesteillä. Vesi56 prometalli 3/2014 pH-arvo tarkkailuun Fuchs Oil Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Luhtala muistut-