prometalli 3/2014 - Page 55

KUVA: SAMULI NIVA lisää, että Suomessa pitäisi paremmin tiedostaa koneenraken- nimenomaan alihankintateollisuuden kohtaamispaik- nuksen merkitys koko maalle. kana, joten päätuoteryhmiin kuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ovat uusien tulijoiden kohdalla etusijalla. Vaihtuvuus pientä Jani Maja tietää kertoa, että Alihankinta tulee olemaan tänä- Strategista sisältöä kin vuonna loppuunmyyty. Valoisampia aikoja odottavat ali- Yhteistyökumppanina tämän vuotista teemaa on toteuttamassa hankintayritykset kokevat tapahtuman tärkeänä markkinointi- FIMECC Oy (Finnish Metals and Engineering Competence ja verkostoitumispaikkana, jota ei auta missata missään Cluster), joka on kone- ja metalliteollisuuden tarpeita edistävä tapauksessa. strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). Jani Majan Tyytyväiset asiakkaat tekevät messut: Majan mukaan noin 90 % näytteilleasettajista on samoja kuin viime vuonna. ”Asiakkaat palaavat vuodesta toiseen, koska näistä mes- mukaan FIMECC verkostoineen lataa tapahtumaan vahvaa sisältöä: ”Tutkimuksen ja tuotekehityksen puolella tapahtuu paljon suista on muodostunut niin tärkeä osa yritysten myyntiä ja sellaista, mistä yritykset ovat kiinnostuneita. Esimerkiksi suu- markkinointia. Yritykset kutsuvat omia asiakkaitaan aktiivisesti ret konepajat tulevat kuulemaan innovaatioista ja tapaavat messuille ja paikka kalenterissa on vakiintunut.” samalla alihankkijoita.” Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen viisi hallia täyttävillä Alihankinta-messuilla on noin 1 000 näytteilleasettajaa 20 maasta. Alan tuotteet, palvelut ja innovaatiot esittele- Koneenrakennuksen lisäksi näillä messuilla puhuttaa kansainvälisyys. ”Pyrimme lisäämään messujen kansainvälisyyttä ohjelma- vään tapahtumaan tutustuu vuosittain noin 17 000 teollisuu- tarjonnan ja verkostoitumismahdollisuuksien muodossa”, Maja den ammattilaista. lupaa. Messuilla tullaan mm. kuulemaan puheenvuoroja Puolasta ja Liettuasta. Kovan luokan kohtaamispaikka Viime syksyn messuille valmistui E-halli, jonka myötä Alihan- VIP-vieraita kauempaakin kinnan näytteilleasettajamäärä ja näyttelypinta-ala kasvoivat Alihankintamessut on myös jo pitemmän aikaa pyrkinyt hou- kymmenellä prosentilla. Uusista ilmoittautuneista näytteilleaset- kuttelemaan ulkomaisia, kansainvälisistä hankinnoista vastaa- tajista saadaan useampi tuoteryhmien mukainen yritys esille via päätöksentekijöitä Tampereelle. Kun kansainväliset vie- messuille. Kuitenkin messujen ulkopuolelle jää tänäkin vuonna raat tulevat messuille, heillä on parin päivän aikana mahdol- noin satakunta yritystä. lisuus saada todellinen rautaisannos suomalaisesta koneenra- Lisäksi E-halli kääntää koko tapahtumaa pari piirua modernimpaan suuntaan: ”E-halli on valoisa ja tilava halli, joka tarjoaa taas yhden sisäänkäynnin messuille.” Jatkossakin Maja haluaa säilyttää messujen luonteen kennuksesta. ”Olemme tuoneet ulkomailta pieniä ryhmiä messuille verkostoitumaan ja se työ on kantanut hyvin hedelmää”, arvioi Maja. 3/2014 prometalli 53