prometalli 3/2014 - Page 52

tavalla FMS tukee JOT-tuotantoa (Just on Time) ja varmistaa vat erinomaisen lisän jo ennestään laajaan tuote- ja palveluva- ketterän toiminnan. likoimaan, sillä robotit ja ruiskupuristuskoneet ovat monipuoli- FMS-järjestelmää pystytään myös ajamaan miehittämättömänä, mikä on erityisen tärkeää metallikappaleiden työstössä, sia, tarkkoja ja nopeita. ”Lisäksi FANUC on maailman suurin CNC-ohjausten toteut- jossa lastuamisajat ovat pitkiä. FMS:n avulla saadaan tuotan- taja ja käyttää roboteissa ja ruiskupuristuskoneissa samaa toaikaan mukaan yöt ja viikonloput. äärimmäisen pitkälle kehittynyttä ohjaustekniikkaa kuin työstökoneissa”, toteaa Hyvönen. ”FANUC Robotics on ollut ohjelmassa FMS valtavirtaa jo pitkään Mikään uusi asia FMS ei ole: kyseisiä järjestelmiä on rakennettu Suomessakin jo 1980-luvulta alkaen. Jarmo Hyvönen toteaakin, että FMS-penetraatio on Suomessa jo varsin pitkällä ja isompia tehdas- ”Nyt modernisoidaan jo Mercantilen aikaan ennen Fastemsia ja laajennetaan vuodesta 1989 eli tänä vuonna tulee 25 olemassa olevia järjestelmiä.” vuotta täyteen. Ruiskupuristuskoneet tehdään samalla tehtaalla ja ne perustuvat samaan tekniikkaan.” tason automaatioprojekteja nähdään sen vuoksi vain harvakseen. ”Nyt modernisoidaan ja laajennetaan olemassa olevia järjestelmiä.” Edelleen esimerkiksi useimmat Suomeen tulevat vaakakaraiset koneet varustetaan automaattisilla paletinvaihtolaitteilla. Tätä taustaa vasten ei ole yllätys, että Fastemsin palettikontit 6–30 paletin järjestelmille ovat kysyttyjä. Joustavan valmistuksen evoluutio jatkuu kuitenkin edelleen: ”FMS ehkä odottaa seuraavaa aaltoa, joka on kaikkien Vihreällä kärjellä Hyvösen mukaan FANUC oli selvä pioneeri täyssähköllä toimivissa ympäristöystävällisissä ruiskupuristuskoneissa ja niinpä yritys alkoi tuoda niitä maahan jo 1990-luvun puolessavälissä.  ”FANUC on monissa asioissa edelläkävijä ja luotettu brändi Suomen konepajoissa.” Robottiautomaatioratkaisut vahvistavat Machine Tool Centerin asemaa entisestään kotimaan markkinoilla. FANUCin tehtaan toimintojen kytkeminen toisiinsa osavalmistuksesta teollisuusrobottien lisäksi Machine Tool Centerin myyntiohjel- kokoonpanoon, ei pelkästään työstökoneiden kytkemistä toi- maan kuuluvat Halterin robottisolut ja Fastemsin palettiauto- siinsa.” maatiotuotteet. Huhtikuussa Machine Tool Center kokosi yhteen suuren Katse käyttäjäystävällisyyteen joukon asiakkaitaan Fastemsin Open House -päiville. Viisipäi- Ihan lähiaikoina Hyvönen odottaa näkevänsä muutoksia käyt- väisessä tapahtumassa oli esillä peräti 16 robottia tai robotti- täjäystävällisyydessä: markkinoille halutaan yksinkertaisia solua; kokoonpanosoluja, jäysteenpoistoratkaisuja, FANUCin käyttöliittymiä, jotka puolestaan helpottavat sovellusten käyt- uusi R-30iB-robottiohjaus sekä Fastemsin RPC-20G- ja RPC- töä ja ohjelmointia. 50G-robottisolut. Myös sensoritekniikka kehittyy: 2D-näkö on mukana Järein esillä ollut robotti oli 1 350 kg hyötykuorman jo joka toisessa konepajasovelluksessa ja 3D alkaa myös val- FANUC M-2000iA ja pienten kappaleiden laadunvarmistusta taamaan alaa. Myös erilaiset paketoidut sovellukset tulevat edusti FANUC Micro Part Inspection -solun FANUC M-1iA- yleistymään. robotti, johon on integroitu konenäkö. ”Robottisovellusta ei tehdä enää ’pysyväksi’ installaatioksi, vaan sitä voidaan siirtää paikasta toiseen tarpeen mukaan”, Mittaa niin tiedät Hyvönen toteaa ja lisää, että esimerkiksi älykkäät suojalaitteet Vähintäänkin kunniamaininnan ansaitsee tehokkaan tuotanto- mahdollistavat hankalien ja kustannuksia aiheuttavien turva- ratkaisun tarjoava yhdistelmä: DMG MORIn NLX2500Y/700- aitojen poisjätön. sorvi kytkettynä uuteen Halter Load Assistant -soluun. Näin mahdollistetaan paitsi miehittämätön tuotanto myös nopeat FANUC tuli taloon Machine Tool Centerissä uusia tuulia edustaa FANUC-robot- vaihdot kappaleelta toiselle. Fastems Open House -päivät tarjosivat asiakkaille myös tien ja -ruiskupuristuskoneiden maahantuonnin ja huollon ratkaisuesimerkkejä tuotannonaikaisesta mittaamisesta roboti- siirtyminen Fastemsista taloon. Uusi aluevaltaus täydentää soidussa tuotannossa. Tuotannonaikaisella mittaamisella taa- Machine Tool Centerin monipuolista valikoimaa ja robottiauto- taan toleranssissa pysyminen ja kun mittatiedot lisäksi tallen- maatiopuolelle saatiin rutkasti osaamista, kun vanhat tutut teki- netaan, on tuotanto myös jäljitettävissä. jät siirtyvät Fastemsista Machine Tool Centerin palvelukseen. Jarmo Hyvönen näkee, että FANUC-robottien ja -ruiskupuristuskoneiden maahantuonnin ja huollon myötä asiak- Hyvösen mukaan Open House sai ”todella positiivisen vastaanoton” asiakkaiden taholta. ”Ihmiset olivat kiinnostuneita ja kävijöitä 500 hengen kiep- kaille voidaan nyt tarjota entistä laajempia kokonaisratkai- peillä. Selkeästi kaikki ovat mieltäneet automatisoinnin tar- suja. Hänen mukaansa FANUC-robottiautomaatioratkaisut tuo- peen kilpailukyvyn varmistajana.” 50 prometalli 3/2014