prometalli 3/2014 - Page 50

Automaatio pieniinkin sarjoihin Joustoa löytyy Robotiikan tulevaisuuden kehitys puhuttaa konepajoja. Hyvö- Suomalaiset konepajat ovat oppineet taistelemaan globaaleja nen näkee, että jatkuvasti mennään siihen suuntaan, jossa yhä volyymipelureita vastaan laadulla ja ammattitaidolla – sekä erityisen joustavalla tuotannolla. FMS (Flexible pienemmät sarjakoot kannattaa automatisoida. ”Nyt puhutaan jo 20–30 kappaleen sarjoista”, hän toteaa. ”Myös yksittäiset työstökoneet automa- ”Myös erilaiset paketoidut sovellukset tulevat yleistymään.” tisoidaan, eikä enää pelkästään kalliita koneita, vaan myös konepajan peruskoneet.” Hyvösen mukaan periaatteessa kaikki vähänkin toistuva kappaleenkäsittely tulee automatisoida, sillä näin varmistetaan tuotannon pysyminen Suomessa. ”Muuten se karkaa edullisemman kustannustason maihin yhä enenevässä määrin.” 48 prometalli 3/2014 Manufacturing System) tarkoittaa joustavaa valmistusjärjestelmää, joka rakentuu automaattisen varaston ympärille sijoitetuista työstökeskuksista tai muista työlaitteista. Erotukseksi yksittäisestä työstökoneesta (esimerkiksi levytyökeskuksesta, johon on lii- tetty automaattinen kappaleenkäsittelyjärjestelmä) puhdasverisessä FMS-järjestelmässä tulisi olla kaksi tai useampia CNCohjattuja työstökoneita, joita palvelee sama varastoautomaatio. FMS-järjestelmiä käytetään metalliteollisuudessa useimmiten sorvattavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistuksessa, joiden valmistussarjat ovat pienehköjä, mutta toistuvuus suuri. Tällä